Husk at du kan få fradrag for børnebidrag

Husk at du kan få fradrag for børnebidrag

Hvis du betaler børnebidrag til børn under 18 år, som ikke bor hos dig, kan du få fradrag for børnebidrag. I denne artikel kan du blive klogere på fradragets størrelse samt få svar på, hvordan du opnår fradraget.

I Danmark har forældre pligt til at forsørge deres børn, uanset om de bor sammen med dem eller ej. Hvis forældrene ikke bor sammen og ikke bidrager ligeligt til barnets forsørgelse, har den forælder der har barnet boende krav på at modtage et såkaldt børnebidrag fra den anden forælder.

Størrelsen på børnebidraget

Hvis I som forældre selv laver aftalen om børnebidrag, bestemmer I størrelsen på børnebidraget. Hvis I ikke kan blive enige om det, kan Familieretshuset afgøre størrelsen på børnebidraget. Det vil blandt andet ske ud fra indkomsten hos den forælder, der skal betale børnebidraget.

Hvis forælderen, der skal betale børnebidrag, har en lav eller mellem indkomst, vil bidragets størrelse blive fastsat til normalbidraget. Normalbidraget er den samlede betegnelse for henholdsvis et grundbeløb på 1.228 kr. om måneden (2019-takst) og et fast tillæg på 159 kr. om måneden (2019-takst). Definitionen af lav eller mellem indkomst afhænger af, hvor mange børn der skal betales bidrag til. Hvis bidragsbetaler har et barn er indkomstgrænsen 510.000 kr., mens indkomstgrænsen er 890.000 kr., hvis bidragsbetaler har fem børn at forsørge.

I tilfælde af at forælderen, der skal betale børnebidrag, har en højere indkomst, kan Familieretshuset fastsætte et bidrag, der er op til 300 % højere end normalbidraget.

Den anden forælders indkomst er til gengæld uden betydning for bidragets størrelse.

Størrelsen på fradrag for børnebidrag

Hvis du betaler børnebidrag, kan du trække det fra i skat. Det forudsætter imidlertid, at:

  • Du og den anden forælder har lavet en skriftlig aftale om børnebidraget eller at
  • Der er truffet en afgørelse gennem Familieretshuset

Du får fradrag for børnebidraget bortset fra tillægget på 159 kr. pr. måned (2019-takst). Hvis du betaler børnebidrag svarende til normalbidraget, får du således fradrag svarende til 1.228 kr. om måneden (2019-takst).

Hvis du betaler et børnebidrag, der er højere end normalbidraget, kan procenttillægget normalt også trækkes fra i skat.

Fradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag – fradragets værdi er således ca. 27 %, så hvis du f.eks. betaler 1.000 kr. i børnebidrag, sparer du ca. 270 kr. i skat.

Få fradrag for børnebidrag

Hvis du betaler børnebidrag gennem Udbetaling Danmark, får du automatisk dit fradrag. Hvis du selv varetager betalingen, f.eks. via bankoverførsel til den anden forælder, skal du angive dit bidrag på årsopgørelsen for at få fradraget.

Vil du vide mere?

Derfor er samværsaftalen vigtig

Er det nødvendigt med en samværsaftale?

En samværsaftale er ikke en nødvendighed, når I går fra hinanden og har fælles børn, men den er rigtig god at have, uanset hvor godt jeres samarbejde omkring børnene er.