Få svar på hvem der arver dig

Hvem arver dig?

Uden et testamente har du ikke indflydelse på, hvem der arver dig. Se her hvem der arver dig.

Hvis du ikke har oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver dig. Vi har listet en række scenarier herunder.

Uden testamente vil disse personer arve dig

Hvis du efterlader dig en formue på 600.000 kr., når du dør, vil arven blive fordelt således:

 

Hvis du er gift:


Hvis du er gift, og I har fælles børn

Hvis du er gift, og din ægtefælle og dig udelukkende har fælles børn, vil din ægtefælle og børn arve dig, når du dør.

Hvis I har to børn, vil arven blive fordelt med 300.000 kr. til din ægtefælle og 150.000 kr. til hver af jeres to børn.

Hvis du er gift, og I har dine, mine og vores børn

Hvis du er gift, og I både har hver jeres børn samt fælles børn, vil din ægtefælle og dine børn arve dig, når du dør.

Hvis I har to børn hver fra tidligere samt et fælles barn, vil arven blive fordelt med 300.000 kr. til din ægtefælle samt 100.000 kr. til hver af dine i alt tre børn. Din ægtefælles to børn fra tidligere vil ikke arve noget. Ligesom dine børn ikke vil arve efter din partner, når han/hun dør, selvom han/hun har arvet 300.000 efter dig.

Hvis du er gift, og har børn med en anden end din ægtefælle

Hvis du er gift og har børn med en anden end din ægtefælle, vil din ægtefælle og dine børn arve dig, når du dør.

Hvis du har to børn med en anden end din ægtefælle, vil arven blive fordelt med 300.000 kr. til din ægtefælle og 150.000 kr. til hver af dine to børn.

Hvis du er gift, og ikke har børn

Hvis du er gift og ikke har børn, vil din ægtefælle arve dig. Hele arven på 600.000 kr. vil således tilfalde din ægtefælle.

 

Hvis du har en samlever:


Hvis du er samlevende, og I har fælles børn

Hvis du er samlevende, og din samlever og dig udelukkende har fælles børn, vil jeres børn arve dig, når du dør.

Hvis I har to børn, vil arven blive fordelt med 300.000 kr. til hver af jeres to børn.

Hvis du er samlevende, og I har dine, mine og vores børn

Hvis du er samlevende, og I har såvel hver jeres børn som fælles børn, vil dine børn arve dig, når du dør.

Hvis I hver har to børn fra tidligere samt et fælles barn, vil arven blive fordelt med 200.000 kr. til hver af dine i alt tre børn. Din samlever samt vedkommendes to børn fra tidligere vil ikke arve noget.

Hvis du er samlevende, og har børn med en anden end din samlever

Hvis du er samlevende, og har børn med en anden end din samlever, vil dine børn arve, når du dør.

Hvis du har to børn med en anden end din samlever, vil arven blive fordelt med 300.000 kr. til hver af dine to børn. Din samlever vil ikke arve noget.

Hvis du er samlevende, og ikke har børn

Hvis du er samlevende og I ikke har børn, vil dine forældre arve dig. De vil dele arven på 600.000 kr., hvis de begge lever, hvis en af dem er afgået ved døden, vil dine søskende dele halvdelen. Hvis begge dine forælde er døde, vil dine søskende dele arven. Hvis du har to søskende, vil de få 300.000 kr. hver.

 

Hvis du er alene:


Hvis du er alene og har børn

Hvis du er alene og har børn, vil dine børn arve dig, når du dør. Hvis du har to børn, vil arven blive fordelt med 300.000 kr. til hver af dine to børn.

Hvis du er alene og ikke har børn

Hvis du er alene og ikke har nogen børn, vil dine forældre arve dig. De vil dele arven på 600.000 kr., hvis de begge lever, hvis en af dem er afgået ved døden, så vil dine søskende dele halvdelen. Hvis begge dine forælde er døde, vil dine søskende dele arven. Hvis du har to søskende, vil de få 300.000 kr. hver.

 

Du kan bestemme over 3/4 af, hvad du efterlader dig

Med et testamente kan du bestemme over ¾ af, hvad du efterlader dig som arv, svarende til 450.000 kr. i ovennævnte eksempler.

Hvis du selv vil være med til at bestemme, rådgiver vi dig gerne om testamente og hjælper dig med at få oprettet et, der opfylder dine ønsker bedst muligt.

Klik her for at finde kontaktinformationer på en advokat, der kan rådgive dig om oprettelse af testamente.

Vil du vide mere?