reglerne for færdsel i privatejet skov

Hvem må færdes i privatejede skove og hvornår?

Kender du reglerne for færdsel i private skove – herunder om ejeren af skoven kan begrænse offentlighedens adgang? Reglerne er overordnet set reguleret i Naturbeskyttelseslovens § 23.

Naturbeskyttelseslovens § 23 giver private lov til at færdes i private skove, til fods og på cykel. Det er derfor som udgangspunkt tilladt for offentligheden at færdes i private skove, men kun ad veje og stier, til fods eller på cykel og kun i tidsrummet fra kl. 06:00 indtil solnedgang.

Dine rettigheder som privat skovejer

Da det kun er tilladt at færdes til fods eller på cykel, har du, som privat skovejer, ret til at skilte med, at motorkørsel ikke er tilladt i skoven, og at det ikke er tilladt at færdes uden for etablerede veje og stier.

Som privat skovejer må du også forbyde adgang til skoven på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder hvor der foregår intensiv skovningsarbejde. Du er derfor eksempelvis berettiget til at skilte med, at der ikke er adgang til skoven, når bukkejagten går ind d. 16. maj.

Ud over skiltning er det ikke tilladt at forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang til danske skove i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 23. Idet bestemmelsen alene tillader færdsel til fods eller på cykel, vil en ejer af en privat skov dog ofte godt kunne opsætte foranstaltninger, der hindrer uønsket motorkørsel i skoven med f.eks. biler.

Hvis du derimod er ejer af en privat skov, der er mindre end 5 hektar, svarende til 50.000 m2, er det tilladt at opsætte skilte, der yderligere indskrænker offentlighedens adgang. Du må i disse tilfælde skilte med, at skoven er privat og uden adgang for offentligheden.

Har du spørgsmål?

Hvis du er privat skovejer og er i tvivl om dine rettigheder i forhold til skiltning eller andet, er du velkommen til at tage kontakt til os for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Fælles transport under jagt

Hvilke regler er gældende, når der arrangeres fælles transport mellem såterne, og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?

Medarbejderes fagforeningsforhold

Man kan som arbejdsgiver komme til at se sig sur på fagforeningerne og deres indblanding i virksomhedens forhold. Det må dog ikke betyde, at man kommer til at behandle sine medarbejdere forskelligt afhængigt af deres fagforeningsmæssige tilknytning.