Bliv klogere på fremtidsfuldmagter

Hvem skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv kan?

1. september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft, men hvornår er fremtidsfuldmagten relevant og hvorfor? Bliv klogere på fremtidsfuldmagter her.

Har du tænkt over, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det? Det har du mulighed for at bestemme med en fremtidsfuldmagt. Du kan sågar vælge én person til at varetage dine personlige forhold, og en anden til at varetage dine økonomiske forhold.

Fremtidsmagten gør det muligt at sælge boligen

Hvis du er gift, og du og din ægtefælle ejer en bolig, kan din ægtefælle ikke sælge boligen uden din underskrift. Hvis du ikke er i stand til at skrive under, vil din ægtefælle således være låst i forhold til et boligsalg.

Et eksempel kunne være, at den ene ægtefælle bliver ramt af en ulykke eller alvorlig sygdom og derfor kommer på plejehjem. Hvis vedkommende ikke kan skrive under på et boligsalg, vil den anden ægtefælle herefter være stavnsbundet til ægteparrets fælles ejendom.

– Det er en rigtig ærgerlig situation at stå i, hvis ønsket er at sælge ejendommen, for eksempel for at nedbringe udgifterne eller frigive midler, nu hvor der også er kommet en udgift til plejebolig. Der kan også være andre grunde til, at man ønsker at fraflytte ejendommen. Måske ville et salg betyde, at det er muligt at komme geografisk tættere på den syge ægtefælle, øvrigt netværk eller lignende, forklarer advokat Chresten Haugaard.

Med en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem der skal varetage dine interesser, på hvilke områder og på hvilke vilkår, hvis du ikke længere selv er i stand til det. Derved kan du for eksempel undgå, at din ægtefælle stavnsbindes til jeres fælles bolig. Du kan også udpege en til at varetage dine personlige interesser. Det kan være i forhold til valg af plejehjem, hvorvidt der skal tilkøbes ekstra pleje m.v.

Ikrafttrædelse af fremtidsfuldmagten kræver, at der foreligger en lægeerklæring, der dokumenterer, at du ikke længere selv kan træffe beslutninger.

– Indholdet af fremtidsfuldmagten bør overvejes grundigt inden oprettelsen, for når du bliver ude af stand til selv at handle på egne vegne, vil du heller ikke kunne ændre i fremtidsfuldmagten. Sørg derfor for at søge rådgivning hos en, der kender reglerne på området, og som kan hjælpe med at sikre, at fremtidsfuldmagten tager højde for dét, der er vigtigt for dig, siger Chresten Haugaard afslutningsvist.

Vil du vide mere?

Testamente

Konsekvenser ved et COLA-forhold

Mange vælger et forhold, hvor de bor hver for sig, også kaldet for COLA-forhold. Der kan der være mange grunde til, at man vælger at være i et forhold og samtidig bo hver for sig, men valget har også nogle konsekvenser, som man skal være bevidst om.