Fortolkning af forsamlingsforbuddet og anbefaling omkring antal forsamlede

Hvordan skal forsamlingsforbuddet tolkes?

Må man være mere end 10 personer samlet, hvis man opdeler selskaber i grupper af højest 10 personer og/eller holder en ”passende afstand”, så smitten ikke kan sprede sig? Spørgsmålene er mange, så i denne artikel ser vi nærmere på retspraksis ved forsamlingsforbuddet.

Penta Advokater har ført 4 forholdsvis principielle straffesager, hvor Retten i Esbjerg netop har truffet en afgørelse.

Sagerne omhandlede fire personer, der var blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet i forbindelse med et gaderæs-arrangement, hvor mere end 50 personer (som dengang var grænsen for forsamlingsforbuddet) var forsamlet på en parkeringsplads ved et slagteri.

I forbindelse med arrangementet blev mere end 200 mennesker sigtet, men politiet har valgt at sætte sagerne i bero, indtil Retten i Esbjerg havde behandlet de fire prøvesager.

Sigtelser for overtrædelse af forsamlingsforbuddet

I mellemtiden er forsamlingsforbuddet blevet reduceret, så man i dag ikke må samles mere end 10 personer, men principperne i dommen for fortolkningen af hvornår og hvordan reglerne er gældende, vil være de samme i forhold til det forsamlingsforbud, som gælder i dag.

Arrangøren af det konkrete arrangement har udtalt, at han var af den opfattelse, at så længe de deltagende blev instrueret i at holde god afstand og opdele sig i flere, mindre grupper der aldrig oversteg grænsen for forsamlingsforbuddet, så kunne arrangementet afholdes, uden at forsamlingsforbuddet ville anses for at være overtrådt, samt uden at der var nogen smitterisiko ved afviklingen af arrangementet.

Det konkrete arrangement blev afholdt på en parkeringsplads, der måler 270 x 70 meter, plus de omkringliggende områder som strækker sig over mere end 300 meter. Arrangementet blev dermed afholdt udendørs med god mulighed for at holde afstand til øvrige personer.

Politiet ankom 10-15 minutter efter, at de fleste af deltagerne var ankommet og lukkede arrangementet.

En af de tiltalte stod i en mindre gruppe på 10 personer, hvorfra der var cirka 20 meter til den næste mindre gruppe.

Vedkommende var kørt sammen med to andre, som på intet tidspunkt forlod bilen, men som også begge to fik en bøde.

En anden tiltalt blev inde i sin bil under hele perioden, da det begyndte at regne kraftigt kort tid efter ankomsten. Vedkommende talte med en kammerat på parkeringspladsen, men blev inde i sin bil.

En tredje tiltalt har forklaret, at de i en begrænset periode var steget ud af deres bil for at ryge en cigaret, hvor de kort talte med enkelte andre.

Dommen i sagen om gaderæs-arrangementet

Alle de tiltalte blev af retten anset for at have overtrådt forsamlingsforbuddet. Retten lagde til grund, at:

– ”Forsamlingsforbuddet indebærer, at der ikke må deltage mere end 50 personer i et arrangement, og at det ikke har nogen betydning, om det samlede antal deltagere er delt op i mindre grupper. Dette findes i hvert fald at være tilfældet, når arrangementet som i nærværende sag afholdes indenfor et begrænset og forholdsvis koncentreret geografisk område.”

Retten udtalte videre:

”Retten finder, at det efter bestemmelsens ordlyd er uden betydning, om deltagerne i arrangementet har været ude af deres biler. I den forbindelse bemærkes det, at såkaldte drive-in-arrangementer alene kan afholdes efter politiets godkendelse.”

Ifølge dommen er det derfor ikke tilstrækkeligt, at man opdeler deltagerne i ét og samme arrangement i mindre grupper, der isoleret set overholder forsamlingsforbuddet, så længe grupperingerne fortsat er til det samme arrangement på samme tid.

Hvilken geografisk afstand der skal til, for at grupperingerne ikke kan anses for at være ”samme sted”, hjælper dommen ikke med at kvalificere, men det står på baggrund af dommen klart, at der skal mere end 20 meter til, og formentlig skal der adskillige hundrede meter til, hvis man skal tage parkeringspladsens størrelse i betragtning.

Penta Advokaters anbefaling

På baggrund af dommen anbefaler Penta Advokater derfor, at man ikke forsøger at ”omgå” forsamlingsforbuddet ved at lade et arrangement opdele i mindre kredse, idet alle derved risikerer en bøde.

Vil du vide mere?