Køb af privat udstykket grund

Køb af privat udstykket grund – Er der styr på grundejerforeningen?

Overvejer du at købe en privat udstykket parcelhusgrund? Så er der god grund til at læse med her.

Krisen er afblæst i denne omgang, og der er atter kommet gang i byggebranchen og grundsalget. Det betyder, at også de private grundudstykkere har meldt sig på banen, og her skal du være særlig opmærksom, inden du skriver under på købet.

Tinglysning af vedtægter til grundejerforeningen

I en lang periode henover krisen var kommunerne nogen af de eneste, der kunne finansiere udstykningen af grunde, men det har ændret sig, efter at krisen er afblæst. En privat udstykket grund kan være mindst ligeså god som en kommunal udstykket grund, men når der alligevel er grund til at være opmærksom, skyldes det tinglysning af vedtægter til grundejerforeningen.

– Når en privat udstykket grund sælges, ligger der ofte et udkast til vedtægter for grundejerforeningen blandt bilagene. Som køber kan du derfor få den opfattelse, at der er styr på den del, men når du undersøger det nærmere i tingbogen, viser det sig i nogle tilfælde, at vedtægterne ikke er tinglyst, siger advokat Kristina Søgaard og uddyber

– I nogle vilkår står der ydermere, at sælger ikke vil bidrage til grundejerforeningen for usolgte grunde.

Rent praktisk betyder det, at de nye grundejerne selv er nødt til at indkalde til stiftende generalforsamling, få lavet en forening, lagt et budget og få vedtægterne tinglyst på ejendommene.

– Det kan sagtens lade sig gøre, men det er besværligt, og det nemmeste er absolut at tinglyse grundejerforeningsvedtægterne, før grundene sælges og belånes. Udover at det er besværligt, er der også noget rent økonomisk i det. Først og fremmest koster det noget i tinglysningsafgift. Dernæst er det kompliceret at tinglyse vedtægterne korrekt på ejendommene, så nogle grundejerforeninger vil formentlig også få brug for en advokat til at bistå med arbejdet, siger Kristina Søgaard og runder af

– Den manglende tinglysning af vedtægterne betyder kort og godt, at sælger øger sin profit ved salget, hvorimod køberne af grundene får nogle udgifter, de formentlig ikke havde budgettet med i en periode, hvor økonomien måske i forvejen er under pres på grund af husbyggeri, flytning m.m. Mit råd til dig som køber af en grund – uanset hvem der er sælger – er at gennemgå papirerne nøje, inden du skriver under.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.