Konsekvenser ved at bryde et navneforbud

At bryde et navneforbud kan have alvorlige konsekvenser både for den person, som navneforbuddet beskytter, og for den person, der vælger at bryde forbuddet.

Når domstolene vælger at indføre navneforbud, er det for at beskytte personen mod chikane, forfølgelse og andre former for krænkende adfærd. Derudover giver det også myndighederne arbejdsro til at foretage yderligere undersøgelser. Man kan også vælge at nedlægge navneforbud for at beskytte vidner i en retssag.

Vælger man at bryde et navneforbud, kan man risikere både civile og strafferetlige sanktioner. Civile sanktioner kan omfatte erstatning for tort, mens strafferetlige sanktioner kan omfatte både bøder og fængselsstraf. F.eks. fik en 27-årig mand i sommeren 2022 en bøde på 15.000 kr., for at bryde et navneforbud i et opslag på Facebook. Læs om sagen og straffen her

Hvis man bliver dømt, kan man desuden risikere at få en plet på straffeattesten. Derfor kan et brud på navneforbuddet få vidstrakte konsekvenser for ens fremtidige virke.

Det er derfor vigtigt at respektere et navneforbud og tage det alvorligt! Husk, at man er uskyldig indtil der er afsagt dom i sagen.

Vil du vide mere?