Låneomlægning

Låneomlægning? Snart kan du genbruge allerede betalt tinglysningsafgift på pantebreve

Efter 1. juli 2019 kan det blive omkostningsmæssigt billigere at låne penge. Det skyldes, at der bliver øget mulighed for at ”genbruge” allerede betalt tinglysningsafgift på pantebreve i forbindelse med låneomlægning.

Folketinget har vedtaget en lovændring, som træder i kraft 1. juli 2019. Hermed vil nogle af reglerne om betaling af tinglysningsafgift blive ændret, hvilket kommer boligejerne til gode.

Tinglysningsafgifterne nedsættes og kan genbruges

Med de nuværende regler gælder, at man som boligejer skal betale en tinglysningsafgift på 1,5 % af pantebrevets hovedstol (variabel afgift) samt et grundgebyr på 1.660 kr., når man skal tinglyse et pantebrev i sin ejendom. Afgifterne gælder for almindelige pantebreve, ejerpantebrev og realkreditpantebreve.

Hvis der allerede er tinglyst et pantebrev af den pågældende type i ejendommen, er det muligt at spare afgiften på det nye pantebrev, for så vidt angår den del af den variable afgift, der allerede er betalt.

Hvis man derimod skifter mellem pantebrevstyperne, er der i dag nogle begrænsninger for at genbruge afgiften. Det er disse begrænsninger, der ophæves med lovændringen, der træder i kraft d. 1. juli 2019.

– Hvis der er tinglyst et pantebrev i ejendommen, vil du fremover kunne genbruge afgiften uanset pantebrevstypen og de bagvedliggende vilkår. Med de nye regler vil du altså frit kunne skifte mellem lån ydet af henholdsvis bank og kreditforening uden at skulle bekymre dig om at betale tinglysningsafgiften igen, siger advokat Kristina Søgaard og tilføjer

– Derudover vil der ske en nedsættelse af afgifterne. Den variable afgift nedsættes således til 1,45% fra de nuværende 1,5% og grundgebyret nedsættes fra 1.660 til 1.640 kr. I år 2026 nedsættes den variable afgift yderligere til 1,25 %.

Vil du vide mere?

Betydning af de nye ejendomsvurderinger

Nye ejendomsvurderinger undervejs

Ejendomsvurderingerne efter den nye ejendomsvurderingslov begynder nu så småt at lande. Læs her hvad du skal være opmærksom på, når du modtager den nye ejendomsvurdering.

Hvordan værdisættes en andelsbolig med hjemfaldspligt

Ny dom: Passivering af en hjemfaldsklausul

Vestre Landsret har den 7. juli 2021 som første instans afsagt dom i en principiel sag vedrørende spørgsmålet om passivering af en hjemfaldsklausul i forbindelse med opgørelsen af andelsværdien. Penta Advokater har repræsenteret en af de professionelle aktører, der blev frifundet i sagen.