Betydning af de nye ejendomsvurderinger

Nye ejendomsvurderinger undervejs

Ejendomsvurderingerne efter den nye ejendomsvurderingslov begynder nu så småt at lande. Alle ejendomme i Danmark skal have en ny ejendomsvurdering i løbet af 2024 for private ejendomme og i løbet af 2025 for erhvervsejendomme.

Loven har til formål at give mere retvisende ejendomsvurderinger og har indflydelse på, hvor meget man skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld. Det forventes, at ejendomsvurderingerne generelt vil stige i de større byer og falde i resten af landet.

Satserne for ejendomsværdiskat og grundskyld vil blive sænket for at undgå, at den samlede ejendomsskat vil stige.

Når du har modtaget deklarationen eller den nye ejendomsvurdering

De nye ejendomsvurderinger er blandt andet baseret på oplysninger om ejendommen fra Tingbogen, geodata, plandata og Bygnings- og Boligregistret (BBR). Da størstedelen af vurderingerne vil blive genereret af et IT-system, er det vigtigt, at de oplysninger, der hentes til systemet, er korrekte.

Du vil derfor først modtage en deklaration via Digital Post. Deklarationen viser de data, som Vurderingsstyrelsen lægger til grund for vurderingen af din ejendom. Deklarationen er ikke det samme som ejendomsvurderingen. Når du har modtaget deklarationen, har du 4 uger til at komme med indsigelser til Vurderingsstyrelsen, hvis du mener, at der er fejl eller mangler. Fejlen eller manglen skal dog påvirke værdien af din ejendom i en sådan grad, at det får betydning for ejendomsvurderingen. Det er af den grund vigtigt, at du tjekker deklarationen, når den kommer.

Herefter modtager du ejendomsvurderingen via Digital Post. Du har mulighed for at klage over ejendomsvurderingen, hvis du er uenig i denne. Du bør derfor tjekke, at den svarer til markedsprisen på ejendommen, da markedsprisen er udgangspunktet for ejendomsvurderingen. Hvis du vil klage, skal du betale et klagegebyr og ændringen skal være større end 20 %. Det er derfor en god idé at du sætter dig ind i boligmarkedet i nabolaget og tjekker, om eks. boligens oplysninger i Bygnings- og Boligregistreret (BBR) er rigtige, inden du går i gang med at klage.

Ejendomsskatter 2021-2023

Der er skattestop på ejendomsværdiskatten til og med 2023 og et skatteloft på grundskylden, som vil være gældende til og med 2023. Skatteloftet på grundskylden betyder, at den højst kan stige med 2,8 % om året. Kommunen indefryser automatisk stigninger i grundskylden, medmindre du aktivt har valgt det fra.

Ejendomsskatter efter 2024

I den nye ejendomsvurdering trækkes der 20 % fra ejendomsvurderingen, inden der skal betales ejendomsskat. Der er tale om et såkaldt forsigtighedsprincip.

Hvis du ejer boligen før 31. december 2023, vil du få en skatterabat, som gælder i den tid, du ejer boligen. Skatterabatten betyder, at du ikke kommer til at betale mere i ejendomsskat, end du skulle have betalt efter de nuværende regler. Skatterabatten betyder dog ikke, at din boligskat ikke kan stige i de efterfølgende år. Din boligskat kan stige, hvis din bolig stiger i værdi. Hvilket leder os til muligheden for indefrysning af stigningen.

Skulle din ejendomsværdiskat og grundskyld samlet set stige efter 2024, som følge af stigende boligpriser, har du mulighed for at indefryse stigningen. Du kan herved udskyde betalingen af stigningen til den dag, hvor du sælger din bolig. Hvis stigningen sker på baggrund af en tilbygning eller andre større ændringer på ejendommen, vil det ikke være muligt at indefryse beløbet.

Muligheden for indefrysning af stigningen gælder, uanset om du har ejet din bolig før 31. december 2023 eller ej, hvorimod skatterabatten ikke er en mulighed, hvis du køber bolig fra 2024 og frem, da du i dette tilfælde har haft tid til at indrette din boligøkonomi efter de nye regler.

Er du i tvivl?

Har du modtaget en deklaration eller en ny ejendomsvurdering, og har du spørgsmål? Så kontakt en af vores advokater og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.