Forældrekøb

Overvejer du forældrekøb? Det skal du være opmærksom på

Der er rift om lejeboligerne i de største danske studiebyer, så hvis du har økonomisk råderum til det, kan forældrekøb være løsningen til at sikre dit barn en god og billig bolig i studieårene. Læs hvad du skal være opmærksom på ved forældrekøb.

Boligpriserne i de allerstørste studiebyer har taget et spring opad, og det skal du have i baghovedet, inden du begiver dig ud i et forældrekøb, for det er aldrig uden risiko at købe fast ejendom. Ud over prisen på boligen spiller imidlertid også faktorer som renten, studiebyen og tidshorisonten ind – er der evt. mindre søskende der kunne tænkes at overtage boligen efter storebror/søster?

Disse regler ved forældrekøb bør du kende

Hvis du er nået frem til, at forældrekøb kunne være løsningen i jeres familie, er Penta Advokaters anbefaling, at du søger råd og vejledning ved fagpersoner med viden inden for området, for der er er flere regler og love, du bør have kendskab til, inden du træffer den endelige beslutning.

En del af reglerne gennemgås af advokat Kristina Søgaard herunder:

  • Udlejning af en bolig er omfattet af lejeloven. Du bør derfor indgå en formel lejekontrakt med dit barn, hvor lejevilkårene beskrives nærmere. Lejekontrakten er i øvrigt en forudsætning for, at dit barn kan søge boligsikring.
  • Udlejning af ejendom betragtes som en selvstændig erhvervsvirksomhed, og der skal betales skat af et eventuelt overskud fra udlejningen. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at der er regler i forhold til fastsættelse af huslejen. Hvis huslejen er for lav, risikerer du at blive beskattet af differencen mellem den opkrævede husleje og den husleje, som Huslejenævnet anser som rimelig set ud fra markedsværdien.
  • Hvis der skal bo andre end dit barn i lejligheden, bør du lave en skriftlig aftale, der sikrer, at det er dit barn, der har ret til at blive boende i lejligheden. Hvis såvel dit barn som bofællen har underskrevet lejekontrakten eller hvis de har boet sammen i mere end to år, har de nemlig lige meget ret til at blive boende, hvis ikke du på forhånd har sikret dig.

Sådan er reglerne ved salg af forældrekøb

Hvis dit barn ønsker at overtage boligen efter endt studietid, har du mulighed for at sælge lejligheden til dit barn til en pris, der er 15 procent under den offentlige ejendomsvurdering, uden at det vil udløse en gaveafgift for barnet. Ved et sådant salg bør du overveje, om eventuelle søskende til barnet skal tilgodeses i et testamente på anden vis.

Hvis du sælger lejligheden på det frie boligmarked, skal du være opmærksom på, at du skal betale skat af et salg med fortjeneste, hvorimod du kan fradrage et tab i andre skattepligtige gevinster.

Har du spørgsmål til forældrekøb

Overvejer du forældrekøb og har du spørgsmål i den forbindelse? Så kontakt en af vores advokater, og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.