Sådan deler I indboet ved skilsmisse

Sådan deler I indboet ved skilsmisse

Statistikken viser, at omkring halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse, men hvem skal egentlig have arvestykkerne og fladskærms TV’et, når I går fra hinanden?

Ifølge Danmarks Statistik ender halvdelen af alle indgåede ægteskaber med en skilsmisse. Efter en skilsmisse følger en række praktiske opgaver, hvoraf én er deling af indbo. Her får du advokatens svar på, hvilke regler der gælder.

Hvordan deles indboet ved skilsmisse?

Da du og din nu tidligere partner blev gift, fik I formuefællesskab. Det skete automatisk ved ægteskabets indgåelse, med mindre I aftalte særeje på hele eller dele af formuen. Formuefællesskabet omfatter alt, hvad I har, den dag Familieretshuset modtager jeres anmodning om at blive separeret eller skilt, uanset om det er erhvervet før eller efter ægteskabets indgåelse.

Når I bliver separeret eller skilt, ophører formuefællesskabet, og så skal I dele værdien af Jeres fællesbo. I boet kan for eksempel indgå fast ejendom, bil, værdipapirer og lignende, og så er der naturligvis indboet. Forud for delingen af formuefællesskabet har hver af ægtefællerne dog ret til at udtage aktiver, som udelukkende tjener til ægtefællens personlige brug, idet omfang aktivernes værdi ikke står i misforhold til formuens øvrige størrelse. Dette vil fx være tøj og smykker af mindre værdi.

Resten af indboet skal indgå i formuedelingen. Ét er at værdien af dette indbo – ligesom de øvrige aktiver i boet – skal deles ligeligt mellem de to ægtefæller, noget andet er, hvem af ægtefællerne der har ret til at tage en given ting med sig.

– Der kan være store følelser involveret, når det kommer til deling af indbo, men der er nogle overordnede retningslinjer, som kan hjælpe jer et godt stykke af vejen, siger familieretsadvokat Signe Brodtkorb fra Penta Advokater og uddyber;

– Den ægtefælle, som ejer et aktiv – herunder de enkelte indbogenstande – har fortrinsret til beholde den enkelte ting. Det vil sige, at:

  • Ting, som er købt for egne midler, modtaget i gave eller arvet kan beholdes af den ægtefælle, som tingen tilhører
  • For fælles gaver, for eksempel jeres bryllupsgaver, vil fortrinsretten være hos den, som har det tætteste forhold til gavegiver. I kan altså hver især beholde gaverne, I har fået fra jeres respektive familier
  • Ting, som er købt fælles, for eksempel fra en fælles konto, ejer parterne i fællesskab og bliver derfor nødt til at finde ud af en fordeling af

Der er dog nogle undtagelser, også kaldet ”regler om krydsende udtagelsesret”. Reglerne omfatter følgende ting;

  • Arbejdsredskaber og andre erhvervsgenstande i det omfang disse ting har den væsentligste betydning for den pågældende ægtefælle for fortsættelsen af ægtefællens erhverv. Et eksempel kunne være noget særligt værktøj, som den ene bruger i forbindelse med sit job
  • Indbo, i det omfang dette skønnes rimeligt af hensyn til opretholdelsen af hjemmet. Den ene ægtefælle må altså ikke stå tilbage helt uden indbo, selvom det er den anden ægtefælle, der har købt alle tingene med penge fra sin konto
  • Indbo, som tjener til en ægtefælles særlige behov. Det kunne eksempelvis være hjælpemidler, som den ene ægtefælle umiddelbart har brug for på grund af et handicap.

Værdien af indboet skal deles ligeligt mellem ægtefællerne

Selvom der er retningslinjer for, hvem der har ret til at tage en given ting med sig, gælder det, at værdien af indboet skal deles ligeligt mellem de to ægtefæller, medmindre der er tale om genstande til rent personligt brug, hvis værdi ikke står i misforhold til ægtefællernes økonomiske forhold.

Det vil med andre ord sige, at hvis fordelingen af det indbo der skal deles svarer til, at den ene værdimæssigt har fået for 20.000 kr. og den anden for 10.000 kr., så skal personen, der værdimæssigt har fået for 20.000 kr., kompensere den anden for 5.000 kr.

Når indboet skal deles, vil det for mange give mening at gruppere tingene. Det vil typisk være mest praktisk, at den ene får alle spisebordsstole, den anden får hele stellet og så videre, fremfor at I deler alt fuldstændigt ligeligt. Hvis I overhovedet ikke kan blive enige, er det også en mulighed enten at trække lod, eller at sælge tingene og efterfølgende dele salgsprisen. Uanset hvad I vælger, er udgangspunktet dog, at parterne har krav på, at værdien af indboet deles ligeligt imellem jer.

– Selvom der kan være mange følelser i klemme oven på en skilsmisse, vil jeg råde til, at I sætter jer ned og taler det stille og roligt igennem, for med mindre I ejer ting af ekstraordinær høj værdi, vil det være en alt for dyr løsning at få professionel hjælp til deling af indbo, runder advokat Signe Brodtkorb af.

Vil du vide mere?

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Hvis du skal skilles, myldrer tankerne formentlig rundt i hovedet på dig. Hvordan foregår skilsmissen rent praktisk, hvad med boligen, og hvor skal børnene bo? Her får du et overblik over en del af de opgaver, der følger efter en skilsmisse.