Få køberrådgivning så du kan være tryg når du køber ejendom

Sådan læser man de nye tilstandsrapporter

En grundig gennemgang af tilstandsrapporten på din drømmebolig giver dig et vigtigt indblik i boligens tilstand. Det er her du vil kunne se, hvilke fejl og mangler du skal forholde dig til i forhold til en eventuel overtagelse af boligen. I 2021 udgik det kendte K-system og blev erstattet af en ny anmærkning i farveskalaen grå, gul og rød. Med den nye anmærkning har man forsøgt at gøre vurderingssystemet mere brugervenligt, idet det tager udgangspunkt i, hvornår en køber skal påregne at udbedre den skade, som får en anmærkning.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen blev indført for at mindske sager om mangler ved fast ejendom mellem købere og sælgere og de foreskriver, at sælger bliver ansvarsfri for fejl og mangler ved ejendommen, når sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring til køber og samtidig har tilbudt at betale det halve af præmien på ejerskifteforsikringen. 

Når du skal købe en ejendom, er det derfor væsentligt, at du er opmærksom på, om sælger har valgt at tilbyde betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen, så handlen derved  er omfattet af Lov om Forbrugerbeskyttelse ved Erhvervelse af Fast Ejendom. 

Årsagen, til at det er vigtigt, er, at det betyder noget for dit ansvar som køber, hvis der viser sig at være mangler ved det hus, du har købt. At der skal udarbejdes tilstandsrapport og elinstallationsrapport er en del af huseftersynsordningen, idet sælger skal have udleveret gyldige rapporter til køber for at kunne blive omfattet af ordningen. 

Rapporterne skal fastlægge husets stand, og tidligere har anmærkningerne været vurderet ved angivelse af K0, K1, K2 eller K3 i forhold til, hvor omfattende skaderne var, og om der var risiko for udvikling af skaderne til andre bygningsdele. 

Det nye vurderingssystem

De nye karakterer eller vurderinger af skadernes omfang er udviklet af Sikkerhedsstyrelsen med henblik på at gøre rapporterne mere brugervenlige. 

I stedet for angivelse af K0, K1, K2 eller K3 skal den byggesagkyndige nu give anmærkningerne en farve i skalaen grå, gul og rød. 

Det gamle K system angav, hvor alvorlig skaden var. For eksempel betyder en K2 anmærkning, at skaden vil medføre, at bygningsdelens funktion vil svigte inden for kort tid, mens K3 betyder, at skaden på bygningsdelen har risiko for at udvikle sig og skade andre bygningsdele. 

I de nye rapporter har man søgt at gøre vurderingssystemet mere brugervenligt, idet det tager udgangspunkt i, hvornår en køber skal påregne at udbedre den skade, som får en anmærkning. 

  • Et gult hus betyder, at bygningsdelens funktion kan svigte på længere sigt, og at det kan medføre skade på andre bygningsdele
  • Et rødt hus betyder, at bygningsdelens funktion kan svigte på kort sigt, og at det muligvis allerede har medført skader på andre bygningsdele eller vil gøre det inden for kort tid

Forskellen mellem gul og rød er altså, om der skal påregnes udbedring på langt eller kort sigt. 

Som køber er det vigtigt, at du gennemgår rapporterne nøje for at få et indblik i husets tilstand og for at danne dig et overblik over de udbedringer, ejendommen kræver. 

Få den rette rådgivning 

I forbindelse med køberrådgivning gennemgår vi i fællesskab alle sagens bilag og drøfter blandt andet tilstands- og elinstallationsrapporten og rapporternes betydning for ejerskifteforsikringen.

Kontakt os hvis du ønsker yderligere information om den køberrådgivning, vi tilbyder. 

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.