Beskyt dig mod uretmæssig overtagelse af dit selskab

Sådan sikrer du dig mod uretmæssig overtagelse af dit selskab

Den seneste tid har Erhvervsstyrelsen bemærket en række uretmæssige overtagelser af selskaber inden for handel med spiritus og tobak. De kommer på den baggrund med en opfordring.

Flere personer har, i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), uretmæssigt registreret sig selv eller andre personer i ledelsen og ejerkredsen på selskaber inden for handel med spiritus og tobak, hvilket er både ulovligt og strafbart.

De uretmæssige overtagelser bliver formentlig benyttet til at omgå betaling af afgifter.

Password-beskyt dit virksomhed

Erhvervsstyrelsen er, på baggrund af deres observationer, kommet med en opfordring til, at selskaber tilføjer password-beskyttelse af deres virksomhed på virk.dk.

Opfordringen er i øvrigt ikke kun rettet mod selskaber inden for handel med spiritus og tobak, men gælder alle virksomheder.

Her kan du læse mere om, hvordan du password-beskytter din virksomhed.

Password-beskyttelsen koster ikke noget.

Midlertidig spærring for straksregistreringer

Som konsekvens af de seneste uretmæssige overtagelser har Erhvervsstyrelsen midlertidig spærret for straksregistreringer via deres digitale løsning på virk.dk.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at spærringen gælder selskaber, som, ifølge Erhvervsstyrelsens vurdering, er særligt udsatte for at uretmæssigt overtaget. De pågældende virksomheder bliver kontaktet direkte via virksomhedens e-boks.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.