Kend reglerne hvis du sælger digitale ydelser

Sælger du digitale ydelser? Så vær opmærksom på de nye regler om forbrugerkøb

Den 8. juni trådte en ændring af købeloven og markedsføringsloven i kraft. Ændringen betyder bl.a., at forbrugerbeskyttelsesreglerne udvides til at omfatte aftaler om digitale ydelser.

Med implementeringen af to nye EU-direktiver om varer og digitale tjenester føres de forbrugerretlige regler ind i den digitale tidsalder, og der kommer klare regler for, hvornår en vare, digitalt indhold eller en digital tjeneste har en fejl, og hvad forbrugeren kan kræve i den forbindelse. Med den nye lovændring forbedres forbrugerens beskyttelse markant, så det er vigtigt, at du som virksomhedsejer er opmærksom på de nye regler, som vi forklarer i hovedtræk i denne artikel.

Anvendelsesområdet for købeloven udvides

Reglerne om forbrugerkøb kommer til at omfatte alle digitale tjenester og digitalt indhold.

Digitale udtryk for værdier, som for eksempel elektroniske kuponer, der anvendes af forbrugere til at betale for forskellige varer eller tjenesteydelser på det digitale indre marked betragtes nu som en betalingsmåde. Dette gælder tilmed, når forbrugeren tilmelder sig og ”betaler” med personoplysninger.

Mangler og digitale produkter

Købelovens forbrugerregler om mangler ændres, så der blandt andet formuleres betingelser for, hvornår mangler som følge af forkert installation udgør en sådan uoverensstemmelse, at forbrugeren kan klage over manglen.

Desuden indføres der subjektive krav til, hvornår en ydelse kan anses for mangelfri i overensstemmelse med parternes aftale samt objektive krav til, hvad der normalvis kan forventes af en ydelse, hvis ikke andet er aftalt.

Ændring af digitalt indhold og digitale tjenester

Købeloven kommer også til at indeholde regler om, hvornår en sælger kan ændre digitalt indhold og digitale tjenester, der leveres over en periode, og hvornår forbrugeren kan ophæve aftalen som følge af disse ændringer.

Derudover forlænges reklamationsfristen ved aftaler om løbende levering af digitale produkter, hvilket betyder, at en mangel kan gøres gældende i hele den periode, hvor leveringen finder sted – uanset om perioden er længere end to år.

Misligholdelsesbeføjelser

Ifølge købeloven har forbrugerne nu kun adgang til et ”forholdsmæssigt” afslag, hvilket har den konsekvens, at der ikke længere kan gives et passende afslag.

Fremover skal der derfor foreligge en værdiforringende mangel, førend der kan gives et afslag. Tidligere kunne et passende afslag også gives for mangler, der ikke indebar en kvalitetsforringelse, men som var af betydning for den konkrete forbruger.

Handelsmæssige garantier og formodningsreglen

I købeloven indsættes også der også en ny bestemmelse, som definerer, hvad en garanti er og fastlår, at en handelsmæssig garanti er bindende for garantigiveren på garantigiverens vilkår.

Tidligere har sælger haft bevisbyrden for, at fejl som påvises inden seks måneder efter levering, ikke var til stede på leveringstidspunktet. De seks måneder udvides nu til at gælde op til et år.

Køb af heste

Af ændringerne i købeloven fremgår også, at køb af levende heste ikke længere anses som værende et forbrugerkøb. Det skyldes især, at det harmonerer dårligt med forbrugerreglernes omvendte bevisbyrde og reklamationsperioder, da heste ofte ændrer både fysik og adfærd efter få uger hos en ny ejer i et nyt miljø.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller søger du rådgivning inden for området, er du velkommen til at kontakte os for yderligere drøftelse.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.