Få rådgivning af en advokat hvis du skal skilles

Skilsmisse: Hvem skal betale husets udgifter, indtil bodelingen er overstået?

Fra beslutningen om skilsmisse er truffet og frem til bodelingen er afsluttet, er der flere udgifter, som skal fordeles. Det gælder især, hvis I har et hus sammen.

Hvis I ejer et hus i fællesskab og vælger at blive skilt, skal I beslutte, hvad der skal ske med huset. Skal en af jer overtage det, eller skal det sælges?

Hvem skal betale for udgifterne vedrørende huset?

Indtil I træffer en endelig aftale om, hvad der skal ske med huset, skal I som udgangspunkt dele de faste udgifter til huset mellem jer. Det gælder for eksempel udgifter til realkreditlån og banklån, men også ejendomsskat og husforsikring. 

Forbrugsudgifter, såsom el og varme, skal betales af den, som har forbruget, altså den som bor i huset. 

Det sker ofte, at den ene ægtefælle flytter fra huset, inden det er solgt, eller I er nået til enighed om vilkårene for den anden ægtefælles køb af huset. I et sådant tilfælde vil den fraflyttede ægtefælle få udgifter til såvel det fælles hus som til den nye bolig.

Den ægtefælle, der bliver boede i det fælles hus, skal til gengæld betale en ”husleje” for at have det til rådighed. Det er dog ikke et krav, at huslejen betales løbende. Den kan i stedet indgå i bodelingen, så der først afregnes, når bodelingen afsluttes. 

For at undgå at ægtefællen, der fraflytter huset, har udgifter til halvanden bolig, kan en mulig løsning være at aftale, at ægtefællen, der bliver boende, betaler huslejen løbende. 

Derfor bør du få rådgivning af en advokat ved skilsmisse og bodeling

Når beslutningen om skilsmisse er truffet, kan det være en god idé at tage kontakt til en advokat. En skilsmisseadvokat varetager den ene ægtefælles interesser, så hvis I begge ønsker at gøre brug af en advokat, skal I have hver jeres.

I forbindelse med en skilsmisse kan en advokat oplyse dig om dine rettigheder og sikre, at du er bevidst om, hvad en aftale vil betyde for dig. 

Der er flere ting, du skal være opmærksom på. For eksempel gælder det, at uanset om det er den ene eller begge ægtefæller, der betaler udgifterne på det fælles hus, har begge ægtefæller fortsat glæde af skattefradraget. Det er vigtigt at tage med i betragtning, hvis I vælger, at den ægtefælle, der skal blive i huset, skal betale en løbende ”husleje”.

Andre ting, I skal have taget stilling til, er for eksempel:

  • Størrelsen på den fiktive leje og perioden den skal betales
  • En plan for hvad der skal ske med huset, hvis det ikke bliver solgt til tredjemand, eller I ikke kan enes om vilkårene for, at den ene ægtefæle kan købe det
  • Hvem der skal varetage løbende vedligehold af huset

En advokat kan skabe overblik og sikre, at I får taget stilling til de ting, der er nødvendige.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til bodeling og skilsmisse, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe. 

Vil du vide mere?

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Hvis du skal skilles, myldrer tankerne formentlig rundt i hovedet på dig. Hvordan foregår skilsmissen rent praktisk, hvad med boligen, og hvor skal børnene bo? Her får du et overblik over en del af de opgaver, der følger efter en skilsmisse.