Derfor gennemføres en tvangsauktion ikke altid

Derfor gennemføres en tvangsauktion ikke altid

At en ejendom begæres på tvangsauktion er ikke ensbetydende med, at der gennemføres en tvangsauktion over ejendommen. På landsplan ender kun cirka en tredjedel af begæringerne med en gennemført tvangsauktion.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet en statistik for 1. halvår af 2017, der viser, hvor mange tvangsauktioner der gennemføres på tværs af alle byretter i forhold til antallet af begæringer. Statistikken viser, at der i 1. halvår af 2017 blev begæret 3.848 tvangsauktioner, heraf blev 1.244 gennemført, hvilket svarer til cirka 32 %

Geografiske forskelle på antallet af tvangsauktioner

Statistikken viser, at der er stor forskel mellem de enkelte byretter, når man ser på, hvor mange tvangsauktioner der gennemføres ud af de begærede. København og Frederiksberg ligger helt i bund med under 7 %, mens Holbæk og Næstved ligger i den modsatte ende med over 45 %. I Kolding og Esbjerg, hvor Penta Advokater har kontorer, er tallet henholdsvis knap 25 % og knap 29 % og dermed lavere end de 32 %, som er gennemsnittet på tværs af byretterne.

– Min vurdering er, at den store forskel fra byret til byret kan begrundes i omsætteligheden i de enkelte områder. På den baggrund er det naturligt, at hovedstadsområdet ligger helt i bund, og det forklarer også, hvorfor under en fjerdedel af de begærede tvangsejendomme gennemføres i Kolding. Trekantsområdet er ganske enkelt nemmere at omsætte i end mange andre områder, siger advokat Niels Rud Aamann.

Årsager til at en begæret tvangsauktion ikke gennemføres

Der kan være flere årsager til, at en begæret tvangsauktion ikke gennemføres, men oftest er det fordi, ejerne af ejendommen finder pengene og får betalt det udestående, der har bevirket, at ejendommen er begæret på tvangsauktion. Det kan for eksempel være en restance vedrørende ejendomsskatten, præmien på brandforsikringen eller et skyldigt beløb til kreditforeningen.

I sjældne tilfælde kan det skyldes, at der ikke er indkaldt korrekt til tvangsauktionen, eller at den ikke har været annonceret korrekt. I disse tilfælde kan retten bestemme, at tvangsauktionen skal gå om eller udskydes.

Hvis du overvejer at købe ejendom på tvangsauktion, skal du være opmærksom på, at det på flere måder adskiller sig fra traditionel bolighandel, blandt andet er er der ingen fortrydelsesret eller mulighed for at indsætte advokatforbehold i købsaftalen.

I vores artikel ”Værd at vide om køb af ejendom på tvangsauktion” kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på.

Vil du vide mere?

Betydning af de nye ejendomsvurderinger

Køb af hus på tvangsauktion: Sådan kan advokaten hjælpe

Køb af hus på tvangsauktion er ikke for hvem som helst. Med mindre du har stor erfaring med at købe på tvangsauktion, er det en god idé at søge professionel rådgivning fra nogen, der ved, hvordan det foregår og hvad du skal være opmærksom på.