Køb af ejendom på tvangsauktion - Få rådgivning af en specialist

Værd at vide om køb af ejendom på tvangsauktion

Det kan være flere grunde til at købe en ejendom på tvangsauktion, men for mange er det især muligheden for at gøre en økonomisk god handel, der trækker. Læs her hvad du skal være opmærksom på ved køb på tvangsauktion.

Når du køber en ejendom på tvangsauktion, har du ingen returret. Du køber ejendommen som beset. Typisk vil der tillige følge en række ansvarsfraskrivelser med fra den, der har sendt ejendommen på auktion. Det handler derfor om at gøre sit forarbejde grundigt, men hvis du gør det, har du mulighed for at gøre en god handel.

Gør dit forarbejde inden tvangsauktionen

Du kan altid få en besigtigelse af ejendommen forud for auktionsdagen, men ofte sættes der kun kort tid af til dette umiddelbart inden auktionen. Hvis du har behov for flere besigtigelser for at kunne træffe dine beslutninger, kan du risikere at komme til kort så overvej at tage en fagperson med.

I dit bud skal du blandt andet tage højde for, om den tidligere ejer bare har forladt ejendommen, så du må i gang med en større oprydning, inden du kan flytte ind. Det samme gælder, hvis ejendommen er beboet og beboeren nægter at fraflytte.

– Udover at besigtige ejendommen skal du undersøge, om ejendommen sælges med særlige rettigheder eller byrder, eller om nogle af byrderne ændres ved dét, der hedder alternativt opråb, siger advokat Niels Rud Aamann og tilføjer

– Dét, der bliver præsenteret på dagen for auktionen, er dét, du køber. Hvis der bliver lavet ændringer på auktionsdagen, gælder disse også fremover.

Selve tvangsauktionen

Hvis du beslutter dig for at byde på tvangsauktionen, er det vigtigt, at du har kendskab til de tillæg, som kommer oveni auktionsbuddet. Det være sig størstebeløbet, auktionsafgiften og tinglysningsafgiften.

Du bør sætte dig grundigt ind i salgsopstillingen og de vilkår, der fremgår af den. Nogle gange kan det desuden være en fordel at sætte sig ind i den pågældende rets måde at gøre tingene på, typisk fastsættelsen af den lille sikkerhed og betalingen heraf. Brug f.eks. www.domstol.dk til at finde disse oplysninger.

Hvis du bliver højstbydende på auktionen, skal du opfylde en række beskrevne krav, og sørge for at få et skøde på ejendommen. Hvis du får lov til at overtage belåningen, vil du typisk kunne opnå fuld realkreditbelåning på ejendommen, da den oftest sælges til mindre, end hvad kreditforeningen har til gode. Du skal også være opmærksom på, at du fra hammerslaget er blevet ejer af ejendommen med de forpligtelser, det medfører. Det betyder blandt andet, at du skal sørge for, at den er forsikret, at forbrugsmålerne aflæses, at der er varme på, hvis det er vinter, at der bliver ryddet sne osv.

– Du kan vælge selv at stå for budgivning med videre, men du kan også få hjælp til det fra en advokat. En advokat vil typisk også vil kunne rådgive dig såvel forud for auktionen som være behjælpelig med efterbehandlingen, hvis du bliver højstbydende, siger advokat Niels Rud Aamann og uddyber

– Afhængigt af hvor stor en stikkerhed der skal stilles, kan du have en likviditetsmæssig fordel ved at bruge en advokat i denne situation samt til hjemtagningen af skødet.

Vil du vide mere?

Betydning af de nye ejendomsvurderinger

Køb af hus på tvangsauktion: Sådan kan advokaten hjælpe

Køb af hus på tvangsauktion er ikke for hvem som helst. Med mindre du har stor erfaring med at købe på tvangsauktion, er det en god idé at søge professionel rådgivning fra nogen, der ved, hvordan det foregår og hvad du skal være opmærksom på.