Derfor giver ejeraftalen mening når en ejer skal udtræde af virksomheden

Derfor giver ejeraftalen mening, når en ejer skal udtræde af virksomheden

En ejeraftale er hensigtsmæssig, mens I driver virksomheden sammen, men den giver bestemt også mening, hvis en af ejerne skal træde ud af virksomheden som følge af sygdom, uoverensstemmelser eller efter eget ønske.

Hvis en ejer ønsker at udtræde af en fællesejet virksomhed, vil ejeraftalen være til stor hjælp, da man her bør have forholdt sig til, hvordan udtræden skal foregå. En ejeraftale laves i ”fredstid” og målet er en aftale, der er fair for alle ejere, uanset størrelsen på ejerandelen.

Ejeraftalen når en ejer udtræder af virksomheden

I ejeraftalen beskriver man en række forhold af relevans for ejerskabet af virksomheden, heriblandt hvordan en ejers udtræden af virksomheden skal foregå. Det mindsker eventuelle uoverensstemmelser og medvirker til, at afslutningen på forretningsforholdet sker på en ordentlig måde, uanset hvad årsagen måtte være.

Advokat Humle Pugh nævner her eksempler på nogle elementer specifikt vedrørende udtræden af virksomheden, som man med fordel kan forholde sig til i ejeraftalen.

 • Forkøbsret/opsigelse
  Hos Penta Advokater anbefaler vi, at det aftales, at de eksisterende ejere har forkøbsret, hvis en ejer ønsker at sælge sin ejerandel. Alternativt at der laves en opsigelsesbestemmelse, som betyder, at man som ejer kan opsige sit medejerskab, og at ejerandelen i den forbindelse kan sælges enten til de andre ejere eller til en tredjemand.
 • Køberet
  Det bør desuden være reguleret i ejeraftalen, at de øvrige ejere får mulighed for at købe en ejers andel, eksempelvis hvis pågældende ejer erklæres konkurs eller afgår ved døden.
 • Vurderingsprocedure
  Hvorledes kapitalandele skal værdiansættes, når ejere ind- eller udtræder af virksomheden, bør også fastlægges I ejeraftalen. Skal det være til markedspris eller indre værdi, hvordan beregnes købesummen osv.
 • Medsalgsret- og pligt
  I ejeraftalen bør der endvidere tages stilling til medsalgsret og pligt, hvilket betyder, at majoriteten kan vælge at sælge hele virksomheden, hvilket oftest giver den bedste pris. I disse tilfælde kan man som ejer blive tvunget til at sælge sin andel med, men til gengæld på samme vilkår og til samme pris som de øvrige ejere.
 • Konkurrenceklausul og kunde klausul
  Endelig bør der træffes beslutning om, hvorvidt man som ejer skal underlægges en konkurrence- og kundeklausul i tilfælde af, at man udtræder af virksomheden.

>> Se flere eksempler på elementer, der kan medtages i ejeraftalen.

Søger du rådgivning i forbindelse med oprettelse af en ejeraftale?

Har du spørgsmål til ovenstående eller har du brug for rådgivning til at få oprettet en ejeraftale, er du velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.