Er du opmærksom på de nye ejendomsvurderinger

Er du opmærksom på de nye ejendomsvurderinger?

I 2016 blev der indgået en bred politisk aftale, som medfører, at der fra 2019 kommer nye ejendomsvurderinger. Da de nye vurderinger højst sandsynligt vil medføre en ændring i beskatningen af din bolig, bør du kende til de nye vurderingsmetoder.

Hensigten med de nye ejendomsvurderinger er at sikre, at der betales ejendomsskat på en mere præcis måde og af en værdi, der i højere grad afspejler markedsværdien af den konkrete bolig end den hidtil har gjort. Derfor vil vurderingen fremover komme til at bero på en konkret vurdering ud fra en lang række oplysninger.

Det vil ligge til grund for de nye ejendomsvurderinger

Det omfattende arbejde med at beregne de nye ejendomsvurderinger begynder i løbet af 2018. Som boligejer vil du på et tidspunkt modtage en oversigt over, hvilke oplysninger SKAT ligger til grund ved beregning af din ejendomsværdi, og i den forbindelse har du mulighed for at supplere, evt. på BBR meddelelsen.

Flere boligejere vil skulle overveje at rette en eventuelt fejlagtig registrering på BBR, idet myndighederne nu fast hvert andet år vil foretage luftfotografering til brug for ejendomsvurderingerne.

De oplysninger, som myndighederne vurderer ejendommen på baggrund af, er ikke længere blot størrelsen af huset samt beliggenheden, men nu vil det også fremgå af SKATs register, såfremt ejendommen er beliggende i nærheden er en sø, et hav eller lignende, hvilket vil få vurderingen til at stige, eller omvendt om ejendommen er beliggende i nærheden af en stor vej, jernbane eller lignende, som vil få vurderingen til at falde. Desuden vil der blive lagt stor vægt på prisen, såfremt ejendommen er blevet handlet inden for den seneste tid, og der vil blive set på, hvad ejendomme i området er handlet til. Således forventer SKAT, at vurderingerne vil blive mere præcise og lig markedsværdien end nogensinde før.

For at der ikke skal være tvist om ejendomsvurderingerne, fratrækkes 20 % af vurderingen som en sikkerhedsventil inden der sker beskatning af ejendommen. Såfremt din ejendom vurderes lavere end den har været i årene 2011-2018, vil du få penge tilbage, mens du tvært imod ikke vil få en ekstraregning hvis din ejendomsvurdering stiger.

Det skal du vide om de nye ejendomsvurderinger

Som boligejer er det væsentligt at være opmærksom på, hvad den nye vurderingsform får af betydning for netop din ejendom.

Hvis du har planer om at overdrage en ejendom inden for familien, vil det give mening at overveje, om overdragelsen skal ske, inden ejendomsvurderingen eventuelt stiger. Læs artiklen ”Skal børnene overtage sommerhuset” for mere information om overdragelse af ejendom inden for familien. Også inden for erhverv bør du overveje, om en overdragelse skal ske inden en eventuel stigning i ejendomsvurderingen. Det gælder for eksempel, hvis du skal overdrage en erhvervsejendom fra ét selskab til et andet.

Endelig skal du som boligejer være opmærksom på, at gebyret for at klage over din ejendomsvurdering er blevet forhøjet og fremover vil udgøre 1.000 kr., når der lukkes op for klageadgangen i 2019. Såfremt du vil klage over de nuværende videreførte vurderinger fra 2013, 2015 og 2017, og ikke kun vurderingen vedrørende 2019 betales yderligere gebyr på 500 kr. pr. vurdering, samlet 2.500 kr.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.