Få rådgivning inden du opretter en fremtidsfuldmagt

Få rådgivning inden du opretter en fremtidsfuldmagt

Siden 1. september 2017 har det været muligt at oprette fremtidsfuldmagter. Læs her hvorfor det er en god idé at søge rådgivning, inden du opretter en fremtidsfuldmagt.

Hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt, kommer den først i brug, når du ikke selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske interesser. Det betyder også, at du ikke kan ændre indholdet af den, når den først er trådt i kraft. Derfor bør du søge rådgivning forud for oprettelsen.

Det skal du overveje, når du opretter en fremtidsfuldmagt

Et af de forhold som skal overvejes, inden fuldmagten oprettes, er, om den fuldmægtige skal have lov til at give gaver til sig selv og den øvrige familie fra fuldmagtsgivers formue.

– Den fuldmægtige kan give lejlighedsgaver uden nærmere bestemmelse herom, men hvis man ønsker, at den fuldmægtige skal fortsætte en tradition med at give større gaver, eksempelvis kontante overførsler under grænsen for afgiftsfrie gaver, skal dette nævnes særkilt. Der er mange, der gerne vil overføre større beløb til deres børn, hvis de eksempelvis har fået et provenue ved salg af fast ejendom, men dette kræver særskilt bestemmelse i fuldmagten for at være muligt, når denne er sat i kraft, siger advokat Signe Horstmann.

Herudover er det en god ide at holde sig for øje, at fuldmagten formentlig først skal sættes i kraft om mange år. Det kan derfor være en god ide at sætte flere fuldmægtige ind efter hinanden, hvis en af de fuldmægtige måtte være blevet syg eller er død før dig.

Hvis du ønsker at sikre dig imod, at fuldmagten kan misbruges og samtidig minimere risikoen for, at der kan opstå mistro mellem dine børn, kan det også være en løsning at lave en kontrolfunktion, så en anden end fuldmægtigen har mulighed for at se bilag m.v. igennem en gang årligt.

Ovennævnte er nogen af de overvejelser, du bør gøre dig, inden fremtidsfuldmagten oprettes.

– Jeg kan kun anbefale, at du søger rådgivning hos en advokat i forbindelse med udfærdigelsen af din fremtidsfuldmagt, så du er sikker på, at der er taget højde for din families økonomiske situation og personlige relation, siger advokat Signe Horstmann

Kontakt Penta Advokater for rådgivning hvis du ønsker at få oprettet en fremtidsfuldmagt.

Vil du vide mere?

Testamente

Konsekvenser ved et COLA-forhold

Mange vælger et forhold, hvor de bor hver for sig, også kaldet for COLA-forhold. Der kan der være mange grunde til, at man vælger at være i et forhold og samtidig bo hver for sig, men valget har også nogle konsekvenser, som man skal være bevidst om.