Regler ved jagtudøvelse fra skydetårne og skydestiger

Få styr på reglerne ved jagtudøvelse fra skydetårne og skydestiger

Bukkejagten begynder søndag den 16. maj 2021 og mange jægere forbereder sig ved at opsætte skydetårne og skydestiger rundt omkring i den danske natur. Få overblik over reglerne her.

Årets bukkejagt er lige på trapperne, men har du styr på reglerne, der bestemmer, hvor høje skydeplatforme, skydetårne og –stiger må være? Hvor må de placeres? Hvad er afstandskravene til naboskel? Og hvad kan man aftale sig ud af?

Her i artiklen giver advokat Rasmus Johansen Schmidt dig et overblik over de vigtigste regler i forbindelse med jagtudøvelse fra skydetårne og skydestiger.

Hvor finder jeg reglerne?

Det er bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (i resten af artiklen benævnt: bekendtgørelsen) der regulerer brugen af skydetårne og skydestiger.

I bekendtgørelsen er et skydetårn betegnet som: ”En platform på en permanent opstillet konstruktion”, mens en skydestige betegnes som: ”Et sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige”.

Hvilke afstandsregler gælder, og hvor må du placere dit skydetårn og din skydestige?

Fælles for skydetårne og skydestiger er, at de som udgangspunkt skal være anbragt mindst 130 meter fra anden ejendom/naboskel.

Du må dog placere dit tårn eller din stige tættere på naboskel, såfremt du har indgået en skriftlig aftale herom med ejeren af nabomatriklen, som dit areal grænser op til.

Skydetårne:
Skydetårne skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha (5.000 m2). Skydetårnet skal enten placeres i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn, således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet. Et levende hegn eller læhegn er ikke en skov, hvorfor et skydetårn ikke må placeres i det åbne land.

Skydestiger:
Skydestiger skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet.

Hvordan skal skydetårnet eller -stigen være udformet?

I forhold til skydetårne gælder, at:

  • De skal være lavet af træ eller metal
  • Siderne ikke må overstige 110 cm fra platformens bund
  • Gulvarealet skal være på maksimalt 2 m2
  • Skydetårnets bund højest må være hævet 5 m over jorden
  • Det er tilladt at have en let skrånende, flad overdækning (tag) i træ eller ikke-reflekterende metal med et udhæng på maksimalt 10 cm.

I forhold til skydestiger gælder, at:

  • De skal være anbragt i en bevoksning af mindst samme højde som stigen og
  • Sædet højest må være placeret 5 m over jorden.

Hvad må jeg skyde og hvilke våben må jeg bruge fra skydetårn og skydestige?

Det er kun tilladt at drive jagt på klovbærende vildt og ræve fra skydetårn og skydestige. Klovbærende vildt er krondyr, rådyr, dådyr, sika, vildsvin og muflon.

Det er kun tilladt at bruge riflede våben og bue fra skydetårne og skydestiger og du må først medbringe dit våben i dit skydetårn eller din skydestige en halv time før solopgang, medmindre du er på jagt eller regulering efter dyr, hvor der gælder andre skydetider.

– Du må derfor ikke medbringe dit haglvåben i et skydetårn eller på skydestigen, medmindre der er tale om et kombinationsvåben som f.eks. en drilling. Det betyder også, at hagljagt fra platforme og sæder, der er hævet mere end 50 cm. over jorden, generelt ikke er tilladt, siger advokat Rasmus Johansen Schmidt og tilføjer

– Der gælder dog særlige regler for regulering af ræv og andre dyrearter fra skydetårne og skydestiger. Disse regler fremgår af bekendtgørelsen om vildtskader, og indebærer kortfattet, at du bl.a. må bruge skydetårn og skydestige til regulering af mårhund og vaskebjørn i tidsrummet fra halvanden time før solopgang til halvanden time efter solnedgang.

Hvilke jagttider gælder?

Det er vigtigt at huske, at det som udgangspunkt kun er tilladt at drive jagt fra skydetårne og skydestiger i tiden fra solopgang og indtil solnedgang på klovbærende vildt.

– Der er enkelte undtagelser hertil, hvor der ved lokal jagttid er fastsat mulighed for jagt udover tidsrummet mellem solopgang og solnedgang. Jeg anbefaler, at du undersøger de lokale jagttider for dit jagtareal, før du går på jagt, siger advokat Rasmus Johansen Schmidt.

Vil du vide mere?

Fælles transport under jagt

Hvilke regler er gældende, når der arrangeres fælles transport mellem såterne, og hvordan er du sikret, hvis uheldet er ude?