Betydning af de nye ejendomsvurderinger

Forholdet til tinglysningslovens §38 under en tvangsauktion

Når en ejendom kommer på tvangsauktion, kan der være genstande i ejendommen, der ikke følger med, som man ellers synes ville være åbenlyse, da man normalt vil anse dem for en bestanddel af en ejendom. Dette fastslår en ny dom fra Vestre Landsret den 27. marts 2024, hvor et varmepumpeanlæg ikke var omfattet af tinglysningslovens §38, og derfor ikke fulgte med ejendommen på tvangsauktionen.

Løsøre i en tvangsauktion

Normalt medfører tinglysningslovens §38, at løsøre der er indlagt i bygningen på ejerens bekostning og til brug for bygningen, bliver en del af ejendommen, hvorfor der ikke vil kunne stiftes særskilte rettigheder over disse. Det betyder, at hvis man køber ejendommen på tvangsauktion, følger disse løsøregenstande med i købet. De genstande der oftest falder ind under bestemmelsens anvendelsesområde, er ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner og lignende.

Vestre Landsret afsagde den 27. marts 2024 dom i en sag om, hvorvidt et varmepumpeanlæg var omfattet af tinglysningslovens §38 eller ej. Dette havde betydning i forhold til, om varmepumpeanlægget skulle følge med i ejendommen, der var blevet solgt på tvangsauktion eller om sælgeren af anlægget kunne kræve det tilbage. Vestre Landsret kom frem til, at fordi ejeren af ejendommen ikke selv havde bekostet anlægget var det ikke omfattet af tinglysningslovens §38, hvorfor sælgeren kunne tage anlægget tilbage. Det forhold, at ejendommen herefter var uden varmeforsyning, var uden betydning for afgørelsen.

Dette bekræfter, at det er vigtigt, at man er opmærksom, når man køber eller ønsker at købe en ejendom på tvangsauktion, da man ikke altid kan regne med at de genstande, man anser for normale og nødvendige for ejendommen følger med. Man bliver derfor nødt til at foretage de relevante undersøgelser, inden man foretager købet på tvangsauktion, da man ellers kan risikere at købe en ejendom med en noget lavere værdi, end man havde troet.

Man skal derfor være opmærksom på, at man ikke opnår bedre rettighed over de løsøregenstande, der er knyttet til ejendommen end den tidligere ejer, uanset om man som auktionskøber er i god tro omkring ejerskabet. Dette gælder alle løsøre aktiver, der kan være lejede eller leasede, og uanset at løsøret, som i dette tilfælde, fremstår mere åbenbart som en del af bygningen end andet løsøre ofte gør.

Overvejer du at købe hus på tvangsauktion eller har du spørgsmål?

Hvis du spørgsmål til artiklen eller overvejer at købe hus på tvangsauktion, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater, og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Find ejendomme på tvangsauktion
Hvis du ønsker at købe en ejendom på tvangsauktion, så bliver de ofte offentliggjort på følgende hjemmesider:
tvangsauktioner.dk
itvang.dk
boligsiden.dk

Har du brug for juridisk rådgivning, inden du byder på en tvangsauktion, så er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig

FAKTA

Hvis der er særligt løsøre, som man vil sikre sig følger med, skal man sørge for at undersøge dette forud for auktionen.

Læs altid beskrivelsen af ejendommen grundigt, og undersøg nærmere hvis der er tinglyste udlæg.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.