Greenwashing – et “no-go” i jeres markedsføring

Bæredygtighedsagendaen er i fokus i nærmest alle virksomheder. Dog skal I som virksomhed passe på, at I ikke falder i greenwashing fælden. Det kan være vildledende markedsføring, og det er i strid med markedsføringsloven. Vi oplever desværre at mange virksomheder, store som små, falder i og ikke overholder lovgivningen.

Greenwashing opstår når man i markedsføringen af sine produkter eller ydelser bruger ord eller udsagn til at få produktet eller ydelsen til at fremstå mere grøn eller bæredygtig, end den egentlig er, for at få forbrugeren til at købe. Det gælder i alt fra farver, ord, budskaber, ikoner, illustrationer og billeder på marketingmaterialer og emballager.

Det gælder derfor om at være konkret og faktuel i jeres udsagn om grønne tiltag. Giv derfor eksempler på, hvad I konkret har gjort i stedet for at bruge generelle udsagn om en mere grøn og bæredygtig virksomhed. Kravene for generelle påstande som “bæredygtig”, “grøn”, “bedre for miljøet”, “miljørigtig” og “klimavenlig” er meget høje. Derfor er det nærmest umuligt at dokumentere i forhold til kravene i lovgivningen.

Eksempelvis har Københavns byret fundet det vildledende at kalde en PVC-badering for ”ecofriendly”, da PVC i sig selv er miljøskadeligt. Herefter blev producenten idømt en bøde. Læs mere om afgørelsen her.

Dokumentation og påstande

Med en generel ”grøn” påstand skal jeres virksomhed kunne dokumentere, at produktet eller ydelsen generelt belaster miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter eller ydelser på markedet. Det kræver bl.a. en dokumenteret livscyklusanalyse, der dækker virksomheden eller produktet fra vugge til grav. Det gælder kortlægning af alt fra råmaterialer, produktion og bortskaffelse. Analysen skal verificeres af en uafhængig tredje part. Derfor bør man i stedet præsentere de konkrete fordele ved produktet. Det kan være ændringer i produktionen eller CO2-reduktionen de seneste år.

Når I vælger at markedsføre jer ”grønt”, skal dokumentationen altid foreligge for jeres påstande og udsagn. Og helst også fra en uafhængig kilde og ikke kun fra jer selv.

Derfor anbefaler vi, at I følger med i branchekravene og gældende standarder. Herfra bør I tage en vurdering af om I ligger foran eller bagud. Ligger I foran kan man bedre udtrykke sig med, at man er langt fremme, hvorimod ligger man bagud er det svært at komme igennem med budskabet.

Kvikguide fra forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsbanden har lavet en kvikguide, som giver konkrete eksempler på forskellige brancheområder og sager.

Søger du rådgivning om brugen af ”grøn” markedsføring?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller har brug for vejledning om at undgå greenwashing, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Malene Buch Andersen. Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Markedsføringslovens bestemmelser

Markedsføringslovens § 5
En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens § 6
En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Markedsføringslovens § 13
Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.