Har du sikret pensionen i tilfælde af skilsmisse

Har du sikret pensionen i tilfælde af skilsmisse?

De seneste statistikker viser, at hele 46,75 % af alle vielser ender med skilsmisse. Selvom det kortvarigt ødelægger romantikken, bør man forholde sig til det inden indgåelse af ægteskabet og undersøge, hvordan man vil være stillet ved en skilsmisse.

Ved indgåelsen af et ægteskab kan det være svært at forestille sig, at det nogensinde vil gå i opløsning. Ikke desto mindre ender næsten halvdelen af alle ægteskaber med skilsmisse, og ved en del af dem kommer det bag på de nu tidligere ægtefæller, at pensionsordninger ikke ligedeles ved skilsmisse.

Pensionsordninger deles ikke ligeligt ved skilsmisse

Med mindre der er oprettet en ægtepagt, deles sædvanlige pensionsordninger som udgangspunkt ikke ligeligt ved en skilsmisse. Ved indgåelsen af ægteskabet eller i løbet af det ægteskabelige samliv giver det derfor god mening at tale om, hvorvidt dette er rimeligt, eller om der bør oprettes en ægtepagt for at ændre på dette.

– En del par vælger i fællesskab at organisere arbejdsfordelingen på en bestemt måde, særligt når børnene er små. Det kan for eksempel betyde, at den ene ægtefælle har mindre fokus på karrieren i en periode for at få familiekabalen til at gå op, mens den anden ægtefælle til gengæld plejer karrieren, siger advokat Signe Horstmann og tilføjer

– Det kan betyde, at der er stor forskel på størrelsen af de to ægtefællers pensionsopsparing, og man kan spørge sig selv, om det er rimeligt, at de ikke deles ligeligt ved skilsmisse, hvis man i fællesskab har besluttet, at den ene skal yde en ekstra indsats derhjemme.

Tal om konsekvenserne af skilsmisse mens I endnu er sammen

Hvis I ønsker, at jeres pensioner skal deles helt eller delvist ved en eventuel skilsmisse, kan I oprette en ægtepagt og dér beslutte, hvordan I hver især skal stilles ved en skilsmisse.

– Det er langt lettere at blive enige om fordeling af pensionen i tilfælde af skilsmisse, inden der er opstået knas i parforholdet, så mit råd er, at I får talt om det inden indgåelsen af ægteskabet eller i hvert fald inden forskellen i opsparingerne bliver alt for stor, siger Signe Horstmann.

Er du gift og i tvivl om, hvordan du vil være stillet ved en eventuel skilsmisse?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker mere information om, hvordan du vil være stillet ved en eventuel skilsmisse, kan du kontakte en af vores advokater og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Skilsmisse: Det skal du have styr på

Hvis du skal skilles, myldrer tankerne formentlig rundt i hovedet på dig. Hvordan foregår skilsmissen rent praktisk, hvad med boligen, og hvor skal børnene bo? Her får du et overblik over en del af de opgaver, der følger efter en skilsmisse.