Har du styr på risiciene i din virksomhed

Har du styr på risiciene i din virksomhed?

Erhvervslivet har travlt, og flere virksomheder kommer i klemme, fordi de ikke har styr på deres underleverandører. Læs her hvad du kan gøre for at undgå at havne i samme situation.

Som virksomhedsleder er du afhængig af, at aftalerne med dine underleverandører afspejler de forpligtelser, som din virksomhed har påtaget sig, for i sidste ende falder det tilbage på dig, hvis de ikke gør.

Få gennemgået virksomhedens kontrakter og rutiner

Virksomhedens kontrakter og arbejdsrutiner spiller en stor rolle, når det gælder virksomhedens risici. Hos Penta Advokater har vi erfaret, at mange virksomheder med fordel kunne give såvel kontrakter som arbejdsrutiner et grundigt servicetjek.

Derfor tilbyder Penta Advokater et juridisk management forløb, hvor vi

  • Afklarer risiciene i jeres kontrakter
  • Tilpasser eksisterende kontraker eller udarbejder nye kontrakter efter behov
  • Underviser jer i korrekt brug af kontrakterne

Har du styr på virksomhedens risici?

– Det kan være helt OK at løbe en risiko, men man skal være bevidst om, hvornår man gør det, siger advokat Humle Pugh.

Derfor starter vores juridiske management forløb altid med et dybdegående interview, hvor det klarlægges, hvordan virksomheden håndterer eksempelvis tilbudsgivning. I den forbindelse afdækkes det for eksempel:

  • Hvem der udarbejder tilbud?
  • Hvem der udsender tilbud?
  • Om der er en ramme for hvor høje tilbud, der må afgives, inden en overordnet skal godkende?
  • Om der er et fast netværk af samarbejdspartnere eller om der må bruges andre leverandører?

Interviewet har blandt andet til formål at identificere, hvis der er forskellige måder at håndtere opgaverne på.

– Der er en styrke i at håndtere opgaverne ens, da det minimerer risikoen eller alternativt sikrer, at risikoen er kalkuleret, forklarer Humle Pugh.

Efter at have skabt overblik over virksomhedens nuværende arbejdsrutiner, rådgiver vi omkring, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fortsætte de pågældende rutiner, eller om der med fordel kan ændres på nogle af rutinerne. Herefter tilrettes virksomhedens aftaler, så de matcher dét, der er aftalt. I nogle tilfælde viser det sig, at der er behov for nye aftaler, for at virksomheden er dækket ordentligt ind.

– Udover at sikre at kontrakterne er opdaterede i forhold til nuværende lovgivning, handler det også om at få skabt nogle hensigtsmæssige arbejdsrutiner, blandt andet i forhold til hvilke beløbsgrænser de enkelte medarbejdere frit må udarbejde tilbud indenfor. Vi runder derfor altid vores forløb af med et uddannelsesforløb for virksomhedens medarbejdere, så vi sikrer, at alle bliver fortrolige med de nye aftaler og arbejdsrutiner, siger advokat Humle Pugh og tilføjer

– Forløbet giver endvidere virksomheden en bevidsthed om, hvornår en aftale med en underleverandør er god og hvornår den er dårlig, så virksomheden – i de tilfælde hvor det er muligt – kan fravælge de dårlige kontrakter.

Har din virksomhed styr på risiciene?

Hvis du virksomhed har behov for et servicetjek af kontrakter og arbejdsrutiner, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.