Overdrage en ejendom inden for familien

Husk dette hvis du ønsker at overdrage en ejendom inden for familien

Fra 2019 kommer der nye ejendomsvurderinger og i en del tilfælde vil det medføre en stigning af vurderingen. Det skal du være opmærksom på, hvis du har planer om at overdrage en ejendom inden for familien.

OBS: Skatteministeren meddelte d. 31. oktober 2018 at de nye ejendomsvurderinger udskydes til 2020. Læs mere i denne artikel: Nye ejendomsvurderinger udskydes til 2020

——-

Det er muligt at overdrage ejendommen inden for familien til et beløb, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 %, uden at det vil udløse en gaveafgift for køber. Det er vigtigt at have i baghovedet, hvis du har planer om at overdrage en ejendom inden for familien i nærmeste fremtid.

Nye ejendomsvurderinger fra 2019

I 2016 blev der indgået en bred politisk aftale, som medfører, at der fra 2019 kommer nye ejendomsvurderinger.

Fremover vil blandt andet disse forhold ligge til grund for ejedomsvurderingen:

  • Registrering på BBR (hvert andet år vil myndighederne foretage luftfotografering til brug for ejendomsvurderingerne)
  • Beliggenheden, herunder om boligen har en særlig attraktiv beliggenhed, eksempelvis i nærheden af en sø, et hav eller lignende eller tilsvarende om beliggenheden er mindre attraktiv, f.eks. i nærheden af en stor vej, jernbane eller lignende
  • Prisen, såfremt ejendommen er blevet handlet inden for den seneste tid
  • Priserne, som ejendomme i området er handlet til

Overdragelse af ejendom inden for familien

Når du ønsker at overdrage fast ejendom til nærtstående familiemedlemmer som for eksempel børn, kommer den såkaldte 15 procents regel fra værdiansættelsescirkulærets punkt 6 i spil. Reglen betyder, at ejendommen kan overdrages til et beløb, der svarer til den offentlige ejendomsvurdering minus 15 procent, uden at det vil udløse en gaveafgift for barnet.

Hvis du har et sommerhus med en offentlig ejendomsvurdering på 1,5 millioner kroner, kan du således overdrage det til børnene for samlet 1.275.000 kroner, uden at det vil udløse gaveafgift for børnene.

– Hvis du har planer om at overdrage dit sommerhus til dine børn, vil det give mening at overveje om det skal ske, inden de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i 2019, siger advokat Kristina Søgaard og uddyber

– En del sommerhuse er attraktivt beliggende, og hvis du har haft sommerhuset i en længere årrække, vil prisudviklingen betyde, at ejendomme i området i dag sælges til væsentligt højere priser, end da du i sin tid købte sommerhuset. Disse to forhold vil formentlig give sig udslag i en højere ejendomsvurdering, og dermed en højere overtagelsespris for dine børn – måske endda så høj, at de ikke har de økonomiske midler til at overtage sommerhuset.

Har du spørgsmål til de nye ejendomsvurderinger?

Hvis du har spørgsmål til de nye ejendomsvurderinger eller søger rådgivning i forbindelse med overdragelse af ejendom inden for familien, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.