Rådgivning ved køb af andelsbolig

Ny ejerlejlighedslov kan gøre det attraktivt at være en del af en andelsboligforening

I marts 2018 udkom en rapport fra regeringens udvalg vedrørende en revidering af ejerlejlighedsloven. Udvalget foreslår en total modernisering af loven. Læs her hvad det vil betyde.

Den nuværende ejerlejlighedslov stammer fra 1966 og har igennem tiden undergået nogle ændringer, som har gjort den uoverskuelig og utidssvarende. Det er baggrunden for, at udvalget foreslår en total modernisering af loven.

Øget medbestemmelse til boligejerne

I den nuværende lov er der en række forbud mod at opdele visse ejendomme og bygninger til ejerlejligheder. Det drejer sig specielt om forbuddet mod at opdele andelsboliger i bygninger opført efter 1966 samt forbuddet mod at opdele ældre private udlejningsejendomme med op til 5 beboelseslejligheder og erhvervslokale. En af de fundamentale ændringer, som udvalget foreslår, er en ophævelse af disse forbud.

Ifølge Erhvervsminister Brian Mikkelsen er hensigten med den eventuelle forbudsophævelse, at boligejerne i højere grad får medbestemmelse, når det drejer sig om, hvilken boligform de ønsker.

I praksis vil en eventuel ophævelse af forbuddet formentlig få størst betydning i relation til de andelsboligforeninger, som befinder sig i så attraktivt et marked, at maksimumpriserne for andelsboligen ikke er høje nok i forhold til den høje forespørgsel. Hvis forbuddet ophæves, kan det derfor være en fordel for andelsboligforeninger at omdanne boligerne til ejerlejligheder. Rapporten fra udvalget fastslår da også, at en omdannelse i visse egne af landet vil medføre en gevinst for andelsboligejerne.

Det kan være fordelagtigt at spekulere i køb af andelsbolig

– I praksis er gevinsten lig med forskellen mellem andelsbeviset og prisen som ejerlejlighed fratrukket andelsbevisets andel af den fælles gæld, forklarer advokatfuldmægtig Louise Møller Christensen og tilføjer

– Det kan gøre det fordelagtigt allerede nu at spekulere i køb af andelsboliger. Man skal dog være opmærksom på, at såfremt forslaget vedtages, vil det stadig være en betingelse, at omdannelsen bestemmes på andelsboligforeningens generalforsamling.

Fakta om udvalgets rapport

  • Udvalget foreslår at fjerne opdelingsforbuddet for så vidt angår andelsboligforeninger og ældre private udlejningsejendomme med op til 5 beboelseslejligheder og erhvervslokale
  • Udvalget er enige med hensyn til ophævelsen af forbuddet for så vidt angår ældre private beboelseslejligheder, men delt med hensyn til ophævelse af forbuddet for andelsboliger.
  • Regeringen vil tage spørgsmålet vedrørende andelsboliger til efterretning.
  • Udvalget konkluderer, at der bør udarbejdes en ny normalvedtægt, som regulerer ejernes rettigheder og forpligtelser mere tidssvarende, præcis og dækkende for relevante problemstillinger i ejerforeningerne.
  • Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil anvende udvalgets rapport som et grundlag for regeringens videre drøftelser om ophævelser i lovens opdelingsforbud, som man nu vil invitere til politiske forhandlinger om. Penta Advokater følger udviklingen og vil holde dig opdateret.

 

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.