Delt børne- og ungeydelse

Nyt familieretligt system betyder delt børne- og ungeydelse

1. april 2019 trådte det nye familieretlige system i kraft. Det betyder blandt andet, at børnepengene fremover vil blive delt mellem forældrene.

Det nye familieretlige system vil – udover væsentlige ændringer i sagsbehandlingen af skilsmisser og børnesager – betyde, at forældrene skal til at dele børnepengene. 10. april blev lovforslaget fremsat i Folketinget, og ændringen ventes at træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Børne- og ungeydelsen vil blive delt mellem forældrene fra 2020

Bliver loven vedtaget betyder det, at børne- og ungeydelsen fra 2020 vil blive udbetalt ligeligt til barnets forældre. Dette gælder som udgangspunkt også, selvom forældrene ikke bor sammen. Dog vil forældre der har den fulde forældremyndighed over barnet alene forsat modtage den fulde ydelse selv.

Hvis forældrene ikke bor sammen, har de mulighed for at vælge, at den ene forælder skal have hele ydelsen udbetalt. Det forudsætter, at forældrene er enige herom. Hvis forældrene er uenige, kan udbetalingen ske til den ene, hvis en samværsafgørelse fastslår, at barnet er mest det ene sted.

Børne- og ungeydelsen vil fortsat være indkomstafhængig, og den såkaldte indkomstaftrapning (ydelsen aftrappes med to procent af den del af indkomsten, der overstiger et fastsat grundbeløb, som i 2019 er på 782.600 kroner) vil fra 2020 ske for forældrene hver især.

Delte børnepenge: Det betyder det rent praktisk

Advokat Signe W. Horstmann uddyber her, hvad den delte børnecheck rent praktisk betyder.

Hvis forældrene har delt forældremyndighed over barnet, vil børne- og ungeydelsen som udgangspunkt blive delt fra 2020. Dette gælder i øvrigt også, hvis forældrene er samboende/gift. Forældrene vil herefter modtage halvdelen af ydelsen hver. Da ydelsen er indkomstafhængig, vil forældrene i nogle tilfælde få udbetalt forskellige beløb.

Derudover gælder:

  • Hvis kun en af forældrene har den fulde forældremyndighed over barnet, vil den fulde børne- og ungeydelse fortsat blive udbetalt til denne forælder.
  • Hvis barnet ifølge aftale eller afgørelse bor mindst 9 dage ud af 14 dage hos den ene forældremyndighedsindehaver, kan den forælder, hvor barnet bor størstedelen af tiden, anmode Udbetaling Danmark om at udbetalingen ændres, så det fulde beløb udbetales til forælderen, hvor barnet bor størstedelen af tiden. Ændringen forudsætter, at det kan dokumenteres enten gennem afgørelse fra Familieretshuset eller gennem aftale lavet mellem forældrene, at barnet bor mindst 9 dage ud af 14 dage hos den ene forældremyndighedsindehaver.

– Hos Penta Advokater hilser vi de nye regler velkommen af hensyn til ligestillingen, men vi frygter, at det kan give anledning til konflikter mellem de forældre, der ikke bor sammen om, hvordan børnefamilieydelsen bruges til bedste for barnet: Skal der købes ny flyverdragt eller skal pengene gå til en tur i Zoo?, spørger advokat Signe W. Horstmann retorisk.

Vær opmærksom på at lovforslaget blev fremsat d. 10. april 2019. Loven er endnu ikke vedtaget men ventes at træde i kraft pr. 1. januar 2020. Vi vil følge op på emnet, når loven er vedtaget.

Har du brug for rådgivning om samværsaftaler, bopæl eller andet?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning i forbindelse med samværsaftaler, bopæl eller lignende, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Dine, mine, vores børn – hvem arver så?

Dine, mine, vores børn – hvem arver så?

Knap halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Efterfølgende dannes der ofte nye forhold, og af og til er der sammenbragte børn inde i billedet. Men hvem arver egentlig hvem i disse situationer. Find ud af det her.

Husk at du kan få fradrag for børnebidrag

Husk at du kan få fradrag for børnebidrag

Hvis du betaler børnebidrag til børn under 18 år, som ikke bor hos dig, kan du få fradrag for børnebidrag. I denne artikel kan du blive klogere på fradragets størrelse samt få svar på, hvordan du opnår fradraget.