Nyt lovforslag om ægtefællers økonomiske forhold

Nyt lovforlag øger aftalefriheden ved ægtepagter

I slutningen af marts fremsatte børne-og socialminister Mai Mecado et nyt lovforslag om ægtefællers økonomiske forhold. Hvis forslaget indføres, betyder det blandt andet, at aftalefriheden ved ægtepagter øges.

Hos Penta Advokater hilser vi lovforslaget velkommen og følger den videre behandling af forslaget tæt.

Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Lovforslaget blev fremsat af Mai Mecado (KF) den 29. marts 2017, og formålet er at modernisere reglerne i lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven), der i sin oprindelige form er fra 1925.

Som loven er i dag, deler ægtefæller som udgangspunkt aktiver ligeligt imellem sig ved skilsmisse, hvorimod gæld ikke deles. Ønsker man det anderledes, skal der oprettes en ægtepagt, hvor ægtefællerne kan bestemme, at enkelte aktiver eller en andel af formuen skal være særeje, og dermed ikke deles i tilfælde af skilsmisse. Der er dog forholdsvis snævre rammer for, hvilke aftaler ægtefællerne gyldigt kan lave i en ægtepagt.

Ægtepagter bruges især i tilfælde, hvor den ene har en stor formue, en stor gæld eller er virksomhedsejer.

Hvis forslaget bliver vedtaget i dens nuværende form, vil det fremover blive muligt at vedtage ægtepagter om, at et bestemt beløb skal være særeje og dermed holdes udenfor delingen ved skilsmisse – eller modsat at alt skal være særeje, bortset fra et bestemt beløb, der skal deles.

Lettere at imødekomme ønsker til ægtepagter

– Hvis det indføres, vil vi få lettere ved at imødekomme kundernes ønsker til ægtepagter, da det er et hyppigt ønske, at de kan holde en specifik sum ude ved skilsmisse eller dele en specifik sum, mens resten er særeje og holdes ude af delingen. Som lovgivningen er i dag er dette ikke muligt, siger advokat Signe W. Horstmann og tilføjer

– Det giver rigtig god mening at gøre det muligt at holde et specifikt beløb udenfor delingen, da det er langt nemmere for kunderne at overskue, end hvis en brøkdel af den samlede formue eller et specifikt aktiv gøres til særeje, idet værdien af disse ikke kendes for fremtiden. Dertil kommer, at beløbet kan pristalsreguleres, så ægtepagten kan fremtidssikres.

Efter planen skal lovforslaget gennem første behandling d. 4. april 2017.

Vil du vide mere?