Overvej ansættelsesklausuler i krisetider

Danmark står muligvis over for en recession i 2023. Det er derfor relevant at overveje, hvordan man sikrer sin omsætning i 2023 og fremad. En af måderne hvorpå man kan sikre sin omsætning er ved at indgå aftaler om konkurrence- og kundeklausuler med visse særlige nøglemedarbejdere.

Ved at indgå aftaler om konkurrence- og/eller kundeklausuler, vil de berørte medarbejdere være begrænset af hvilken viden og hvilke kundeforhold, de kan benytte sig af i deres næste ansættelse.

Hvorfor indgå en klausul med særlige medarbejdere?

Der er mange gode grunde til at indgå kunde- og/eller konkurrenceklausuler med sine ansatte. Der kan være lagt megen tid og penge fra virksomhedens siden i opbygningen af en medarbejders kompetencer eller kundeforhold, som en konkurrent vil kunne benytte sig af.

Herudover kan det medvirke til at sikre omsætningen og til opnåelse af en bedre kontrol over markedet, som følge af medarbejderens begrænsning på anvendelsen af den viden eller de kundeforhold, som de har opnået i deres nuværende ansættelse, hos en konkurrent.
Det medvirker af den grund også til at fastholde kvalificerede medarbejdere, da de ikke kan udnytte den viden og de kundeforhold i deres næste ansættelse inden for den angivne tidsramme. Det er muligt at begrænse klausulerne geografisk, hvis man har et geografisk område som er eksempelvist er væsentlig for ens omsætning.

Klausulerne kan opsiges fra arbejdsgivers side med en måneds varsel til udløbet af en måned. Dette kan ske både under ansættelsen og efter medarbejderens fratræden.

Gennemgang af klausultyper

En kunde- eller konkurrenceklausul er aftalebaseret, og der er strenge krav til formuleringen af klausulerne. Hvis kunde- eller konkurrenceklausulerne ikke lever op til de krav, som følger af ansættelsesklausulloven, vil klausulerne ikke være gyldige og man vil derfor ikke kunne kræve at den tidligere medarbejder lever op til klausulerne.

Kundeklausulen

For at en kundeklausul er gyldig, skal aftalen angå kunder, som medarbejderen har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet. Yderligere skal medarbejderen have været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder. Medarbejderen skal have kompensation for den periode, hvor kundeklausulen gælder. Medarbejderen kan ikke forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Medarbejderen skal skriftligt oplyses om det foranstående.

Konkurrenceklausulen

En konkurrenceklausul er gyldig hvis medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling eller indgår en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en af lønmodtageren gjort opfindelse.

En helt særlig betroet stilling er en skærpelse i forhold til den tidligere bestemmelse, som var i funktionærloven. Ved vurderingen af om en medarbejder har en helt særlig betroet stilling, ser man på om medarbejderen har fri adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger og at denne viden kan bruges til skade for arbejdsgiveren af en konkurrent. De fortrolige oplysninger skal kunne betragtes som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel.
Endvidere skal medarbejderen skriftligt få oplyst, hvilke forhold i medarbejderens ansættelse, der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul. Medarbejderen skal have været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder. Medarbejderen skal have kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder. Medarbejderen kan ikke forpligtes af konkurrenceklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Medarbejderen skal skriftligt oplyses om det foranstående.

Kombineret kunde- eller konkurrenceklausul

Det er også en mulighed at lave en kombineret kunde- og konkurrenceklausul. Medarbejderen må ikke forpligtes af den kombinerede klausul i mere end 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af klausuler i et ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte advokat Casper Mogensen, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Opsige ansat pga. samarbejdsvanskeligheder

Det er muligt for en arbejdsgiver at opsige en ansat på grund af samarbejdsvanskeligheder. Dette kræver dog, at der består flere kritikpunkter som oftest er begrundet i den ansattes forhold eller forhold hos arbejdsgiveren.

Nyt lovforslag om registrering af arbejdstid

Det forventes, at virksomheder fra den 1. januar 2024 skal registrere deres medarbejderes arbejdstid for at sikre, at regler om hvileperioder og den maksimale arbejdstid pr. uge overholdes.

Få råd til hvordan du håndterer en indsigelse

Medarbejderes ret til fravær af familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager blev ændret, udvidet og strammet op i sommeren 2022. Loven giver lønmodtagere ret til at få fravær fra arbejde i visse situationer, hvor der er behov for at tage sig af familiemæssige forhold.