Oprette uigenkaldeligt testamente

Overvejer I at gøre testamentet uigenkaldeligt?

Det er muligt at få gjort et testamente uigenkaldeligt for længstlevende. Det betyder, at længstlevende ikke kan ændre i det efter førstafdødes død. Hos Penta Advokater fraråder vi som udgangspunkt at gøre testamenter uigenkaldelige. Læs her hvorfor.

Hvis et testamente er gjort uigenkaldeligt for længstlevende, kan den længstlevende efter førstafdødes død hverken tilbagekalde det eller ændre på de fælles beslutninger, der blev taget ved oprettelsen af testamentet.

Et uigenkaldeligt testamente tager ikke højde for, at menneskers relationer kan ændre sig

Selvom man ved oprettelsen af et testamente ikke kan forestille sig, at man på noget tidspunkt vil ændre holdning til den arvefordeling, man har besluttet sig for, kan menneskers relationer ændres over tid, og derved kan der opstå et ønske om at ændre testamentet.

– Man kan forestille sig en situation, hvor der er opstået en kontrovers mellem et ægtepar og deres ene barn, hvorefter parret er blevet enige om, at arven til dette barn skal begrænses til tvangsarven, hvorimod de to øvrige børn skal dele resten af arven, forklarer advokat Signe Horstmann og fortsætter

– Efter den ene ægtefælles død får den længstlevende ægtefælle igen får et godt forhold til barnet, der kun skal have tvangsarven, og vil derfor gerne ændre testamentet. Hvis testamentet er gjort uigenkaldeligt, er det ikke muligt at ændre det. Længstlevende ægtefælle har heller ikke mulighed for, inden sin død, at give dette barn ekstra gaver i forsøget på at udligne den forskel, der er blevet gjort på børnene.

Andre udfordringer ved et uigenkaldeligt testamente

Der kan også være tale om den omvendte situation, hvor ændrede forhold har gjort, at man i stedet ønsker at begrænse arven til en af de arvinger, man har betænkt i testamentet. Det kan for eksempel skyldes, at

  • Man har mistet kontakten til arvingen
  • Arvingen er kommet ud for en ulykke/sygdom og er blevet alvorligt handicappet, og dermed ikke længere vil have samme gavn af arven
  • Arvingen er gået konkurs, og arven derved vil tilfalde arvingens kreditorer

Endelig kan man forestille sig en situation, hvor førstafdøde dør længe før længstlevende. Hvis længstlevende efterfølgende får en ny samlever, kan et uigenkaldeligt testamentet give store udfordringer i forhold til, at længstlevende kan sikre sin nye samlever med gaver eller arv, så denne kan blive boende i det fælles hjem.

Hvis et testamente er gjort uigenkaldeligt, kan det ikke ophæves eller ændres, uanset hvad grunden til det måtte være. Derfor fraråder vi som udgangspunkt at gøre et testamente uigenkaldeligt, siger advokat Signe Horstmann.

Ønsker du rådgivning om oprettelse af et testamente?

Hvis du overvejer at få oprettet et testamente, er du velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud på, hvordan vi kan hjælpe dig. Vi kan rådgive dig om arveloven og om de muligheder du har for at sikre, at arven bliver fordelt efter dine ønsker.

Vil du vide mere?

Testamente

Konsekvenser ved et COLA-forhold

Mange vælger et forhold, hvor de bor hver for sig, også kaldet for COLA-forhold. Der kan der være mange grunde til, at man vælger at være i et forhold og samtidig bo hver for sig, men valget har også nogle konsekvenser, som man skal være bevidst om.