Registrér virksomhedens legale ejere

Registrér virksomhedens legale ejere hurtigst muligt

Manglende registrering af virksomhedens legale ejere kan medføre tvangsopløsning, så sørg for at få registreret de legale ejere hurtigst muligt.

1. januar 2017 trådte en ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven i kraft. Loven betyder, at Erhvervsstyrelsen har mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer de legale ejere.

Sørg for at registrere de legale ejere

Følgende virksomheder skal registrere oplysninger om legale ejere:

 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Kommanditselskaber (K/S), hvor komplementaren er et kapitalselskab eller lign.
 • Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber)

Det er personer eller virksomheder, som ejer 5 procent eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder, der skal registreres. Såfremt der ikke er personer eller virksomheder, der ejer 5 procent eller mere, skal dette registreres.

Formålet med registreringen er at øge gennemsigtigheden, så det kan sikres, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig, hvidvask eller andre typer økonomisk kriminalitet.

Manglende registrering kan medføre tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen sender i den kommende tid påmindelsesbreve til de virksomheder, som endnu ikke har registreret de legale ejere. Hvis virksomhederne ikke overholder fristen i påmindelsesbrevet, vil tvangsopløsningsprocessen uden yderligere varsel blive påbegyndt.

Du har mulighed for selv at foretage ændringerne ved på virk.dk at vælge ”Ændre virksomhed”, logge på med digital signatur, taste selskabets CVR-nr., vælge ”Ændre” og ”Rediger virksomhed”. Derefter vælger du ”Ejerforhold” og ”Rediger” og endelig ”Tilføj ejer”.

Dog skal du være opmærksom på, at der skal ske speciel registrering, hvis

 • Selskabet ejer egne kapitalandele
 • Der er indirekte ejerskab
 • En legal ejer er under værgemål
 • Den legale ejer er et dødsbo
 • Den legale ejer er under konkurs
 • En panthaver råder over stemmeretten
 • En anden personer end den legale ejer har overtaget stemmeretten

Vi hjælper naturligvis gerne med registreringen.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.