Alternative Text
Partner, advokat (L) Bodil Hedeager Ravn

Undgå at demens får betydning for testamentets gyldighed

Hvis du vil være sikker på, at dit testamente kommer til at gælde, skal du sørge for at få det oprettet i tide.

Ifølge Nationelt videnscenter for Demens var der i år 2015 mere end 80.000 danskere med demens. Et tal, som Videnscenteret i øvrigt skønner, vil vokse markant i årene fremover, blandt andet som følge af den støt stigende levealder. I år 2040 forventes det således, at antallet vil være næsten fordoblet til mere end 150.000 personer.

Opret testamentet i tide

Mange udskyder testamentet, til de er et godt stykke oppe i årene, og ifølge forskere stiger risikoen for at udvikle demens i takt med, at man bliver ældre. Det betyder, at demensen I sidste ende kan spænde ben for et testamentes gyldighed, så der er god grund til at oprette testamentet i tide.

- I de senere år er der faldet flere domme, hvor testamenter er blevet tilsidesat, fordi den nu afdøde var dement på tidspunktet for oprettelsen af testamentet, siger Bodil Ravn fra Penta Advokater.

Et testamentes gyldighed er afhængig af, at man er habil og i stand til at forstå konsekvenserne af sine dispositioner, når man opretter testamentet, men da demens ofte kommer snigende, risikerer man, at man ikke når at få oprettet testamentet i tide eller alternativt, at testamentet erklæres for ugyldigt, fordi det vurderes, at den nu afdøde ikke var habil ved oprettelsen.

- Hvis du vil sikre dig, at dit testamente kommer til at gælde, er mit råd derfor at få det oprettet i tide. Vi oplever desværre løbende situationer, hvor beslutningen om testamente er blevet udskudt, og i nogle situationer får det den konsekvens, at den afdødes ønsker ikke kan efterleves, forklarer Bodil Ravn.

Uden et testamente vil din ægtefælle og dine børn dele arven med halvdelen til hver. Med et testamente kan du eksempelvis beslutte, at din ægtefælle skal arve 7/8 af arven, ligesom du kan vælge at tilgodese velgørende organisationer og/eller personer, der ikke er såkaldte livsarvinger.