Vigtigheden af en ordrebekræftelse

En ordrebekræftelse er vigtig, især i den situation hvor arbejdet er blevet udført og kunden nu er uenig i leverancen, fx prisen, eller nægter at der er blevet bestilt et arbejde.

Helt grundlæggende er et tilbud og accept af tilbud bindende efter aftalelovens §1, 1 pkt. Det vil sige, at når der er afgivet et tilbud, der er blevet accepteret af den anden part, er tilbuddet juridisk bindende for begge parter. Hvis tilbud og accept begge dele er givet mundtligt, kan der dog efterfølgende opstå tvivl om aftalens konkrete indhold og omfang, her kan ordrebekræftelsen være en hjælp til at dokumentere, at der er indgået en aftale, samt hvad der helt konkret er indeholdt i aftalen.

Ordrebekræftelsen

Formålet med en ordrebekræftelse kan blandt andet være, at sikre dig selv mod at levere en vare eller ydelse, som kunden ikke mener at have bestilt. Samtidig bør det tydeligt fremgå af ordrebekræftelsen, hvad ydelsen indeholder. Når der er indgået en aftale om levering af en vare eller en tjenesteydelse, er det vigtigt at sende kunden en ordrebekræftelse, så du er sikret, hvis der senere opstår uenigheder mellem aftaleparterne.

Et andet sted, hvor ordrebekræftelsen også vil være afgørende, er i det tilfælde hvor kunden er uenig i ordrebekræftelsens ordlyd. Det kan være såvel uenighed om prisen, omfanget eller aftalens indgåelse i det hele taget. For det tilfælde vil kunden være forpligtet til at reklamere straks over ordlyden af ordrebekræftelsen, for ikke at blive bundet af den heri skitserede aftale.

Ordrebekræftelsen er derfor et vigtigt redskab, i forhold til at sikre dig selv bedst muligt overfor en kunde, i forbindelse med indgåelse af en aftale.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende indgåelse af kontrakter og aftaler, er du velkommen til at kontakte advokat Rasmus Johansen Schmidt, for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?