Vær sikker på, at dit testamente kommer til at gælde

Vil du være sikker på, at dit testamente kommer til at gælde?

Hvis du vil være sikker på, at dit testamente kommer til at gælde, er der god grund til at oprette det som et notartestamente fremfor et vidnetestamente. Hvorfor kan du læse her i artiklen.

Forskellen på et vidnetestamente og et notartestamente

Du kan oprette dit testamente på to måder; som et vidnetestamente og som et notartestamente. Den store forskel på de to typer af testamenter er, at vidnetestamentet normalt opbevares af personen, der har oprettet det, hvorimod notartestamentet registreres i et særligt register, som Skifteretten tjekker ved dødsfald. Det betyder, at et notartestamente automatisk vil komme frem ved din død, hvis du har oprettet dit testamente på denne måde.

Begge typer af testamenter skal underskrives af testator, det vil sige, den person eller de to personer der har oprettet testamentet. Vidnetestamentet skal derudover underskrives af to vidner, hvorimod notartestamentet, udover testator, underskrives af en notar. Det sker på dommerkontoret, og det betaler man et såkaldt notargebyr for, som i 2019 er 300 kroner.

Hvad er fordelen ved notartestamentet?

– Forudsætningen for at et vidnetestamente kommer til at gælde, er, at det bliver fundet. Ofte vælger man et par jævnaldrende venner eller naboer til at underskrive testamentet som vidner, og hvis man er oppe i alderen, når man dør, er vidnerne tilsvarende gamle og måske er de endda selv døde, og har derfor ikke mulighed for at give besked om, at der findes et testamente, ligesom de ofte ikke er i stand til at vidne en afdødes ønsker i retten, siger advokat Signe W. Horstmann og uddyber

– Der er naturligvis stadig en mulighed for, at testamentet dukker op, når der ryddes op ved afdøde, men hvis der for eksempel er blevet gjort forskel på børnene i testamentet, og det findes af dét barn, der står til at arve mindst, er denne jo ikke specielt motiveret til at vise de andre testamentet.

– Hvis du vil være sikker på, at dit testamente kommer til at gælde og dine ønsker bliver fulgt, er det derfor min anbefaling, at du opretter testamentet som et notartestamente, da du her har sikkerhed for at det bliver fundet, samt et stempel på at du var i stand til at handle fornuftsmæssigt ved oprettelsen, runder Signe W. Horstmann af.

Vil du vide mere?

Testamente

Konsekvenser ved et COLA-forhold

Mange vælger et forhold, hvor de bor hver for sig, også kaldet for COLA-forhold. Der kan der være mange grunde til, at man vælger at være i et forhold og samtidig bo hver for sig, men valget har også nogle konsekvenser, som man skal være bevidst om.