Ring til os på76 10 00 88

Køb og salg af erhvervsejendomme

Vi rådgiver dig igennem hele forløbet, når du skal købe eller sælge erhvervsejendom – fra indledende undersøgelser over forhandling til underskrevet aftale.

Køb og salg af erhvervsejendomme adskiller sig væsentligt fra det almindelige forbrugerkøb, hvor der gælder en række forbrugerbeskyttelsesregler. Vi anbefaler derfor, at du søger juridisk rådgivning, inden du skriver under på aftalen.

Få rådgivning gennem hele forløbet når du skal købe eller sælge erhvervsejendom

Ved erhvervshandler følger salgs- og forhandlingsprocessen sjældent en fast skabelon, hvilket stiller langt større krav til en erhvervskøbers kompetencer. Dertil kommer, at der typisk er langt flere forhold, der skal undersøges, inden forhandlingen kan påbegyndes. Det gælder f.eks.

  • Lokalplan og kommuneplan
  • Tingbogen, herunder servitutter og hæftelser
  • Eventuelle lejeaftaler og erhvervslejeaftaler
  • Jordforurening og miljøbeskyttelse
  • Forsikringsforhold
  • Finansieringsmuligheder
  • Vejlovgivning og mulighed for skiltning
  • Naboretlige hensyn

Hos Penta Advokater har vi en specialafdeling for fast ejendom, som årligt håndterer omkring 1.000 tinglysningsekspeditioner af en enhver karakter. Det betyder, at vi har erfaring og kompetencer til at rådgive dig, uanset om du køber udlejningsejendomme, domicilejendomme, vindmøller, landbrug eller et byggeprojekt.

Vi rådgiver såvel erhvervskøberen som –sælgeren hele vejen igennem forløbet, og vores rådgivning spænder lige fra fremsøgning af interessante ejendomme, finansieringsløsninger, udarbejdelse eller gennemgang af købsaftaler, momsforhold, miljøforhold, tinglyste servitutter på ejendommen til den endelige tinglysning af overdragelsen.

>> Tilbage til Erhvervsejendomme

Seneste nyheder og viden om Erhvervsejendomme

Fraflytningsopgøret

Fraflytningsopgøret

Når du som udlejer har modtaget en opsigelse fra din lejer eller selv har opsagt denne, er der flere ting, du skal være opmærksom på, for at sikre dig, at du kan gøre eventuelle istandsættelseskrav gældende over for lejeren.