Ring til os på76 10 00 88

Leje og udlejning af erhvervsejendomme

Leje og udlejning af erhvervsejendomme er komplekst. Vi kan rådgive dig om erhvervslejemål – som lejer eller udlejer – så du opnår den mest fordelagtige løsning.

Hos Penta Advokater har vi advokater med speciale i erhvervslejeret. Dette indebærer erfaring med alle aspekter af erhvervslejemål, herunder:

  • Udarbejdelse af alle former for erhvervslejekontrakter
  • Mangelsager i forbindelse med såvel overtagelse af lejemålet, i løbet af lejeforholdet samt ved fraflytning
  • Erhvervsbeskyttelse
  • Opsigelsessager
  • Lejeretlig due diligence
  • Markedslejeregulering
  • Fremleje og afståelse
  • Forhandling i tilfælde af konflikt mellem lejer og udlejer
  • Gennemførelse af retssager såfremt forhandling ikke er muligt eller ikke fører til en løsning af tvisten

Få kompetent rådgivning om erhvervslejemål

Udlejning af erhvervsejendomme er i høj grad præget af aftalefrihed mellem lejer og udlejer. Aftalefriheden skaber gode muligheder for at indgå en lejekontrakt, der er særlig tilpasset lejer og udlejers behov. Med aftalefriheden følger imidlertid også en risiko for, at der ikke tages højde for alle de relevante forhold i lejekontrakten. Vores erfaring med udarbejdelse af erhvervslejekontrakter gør os i stand til at sikre en lejekontrakt, der giver dig de forretningsmæssigt mest fordelagtige løsninger.

I løbet af lejeforholdet vil der ofte opstå spørgsmål, f.eks. vedrørende vedligeholdelse, lejeregulering, lejebetaling, afståelse m.v., som med den rette juridiske bistand kan undgå at udvikle sig til en økonomisk byrdefuld konflikt.

Der kan opstå uenighed mellem lejer og udlejer, og det ses ofte i forbindelse med lejeforholdets ophør. For at undgå økonomiske tab og langstrakte konflikter anbefaler vi at have en juridisk rådgiver med på sidelinjen, der kan rådgive med henblik på at afværge konflikter vedrørende f.eks. opsigelse, ophævelse, lejemålets stand ved fraflytning m.v.

Hos Penta Advokater rådgiver vi såvel erhvervslejere som erhvervsudlejere.

>> Tilbage til Erhvervsejendomme

Seneste nyheder og viden om Erhvervsejendomme

Fraflytningsopgøret

Fraflytningsopgøret

Når du som udlejer har modtaget en opsigelse fra din lejer eller selv har opsagt denne, er der flere ting, du skal være opmærksom på, for at sikre dig, at du kan gøre eventuelle istandsættelseskrav gældende over for lejeren.