Alternative Text

5 love der lige er trådt i kraft - Se om de har betydning for dig

Lovgivningen tilpasses løbende, og vi har samlet fem af de love, der er trådt i kraft inden for den seneste uges tid. Se om reglerne får betydning for dig.

Alderen har ikke længere betydning for fornyelse af kørekort

Fra 1. juli 2017 er det ikke længere nødvendigt for ældre over 75 år at få en lægeattest for at få fornyet kørekortet til personbil, mc og stor knallert. Det vil i stedet være udstedelsesdatoen, der har betydning for, hvor længe dit kørekort er gyldigt. Alle kørekort, der udstedes eller fornyes efter 1. juli 2017, er som udgangspunkt gyldige i 15 år uanset indehaverens alder. Du får dit kørekort fornyet hos Borgerservice i din egen kommune.

Privat droneflyvning kræver kørekort

1. juli 2017 trådte nye regler for privates droneflyvning i kraft. Reglerne betyder blandt andet, at du skal have et dronetegn, hvis du som privatperson flyver med en drone, der vejer over 250 gram. Dronetegnet er gratis og tages online. Desuden skal du registrere din drone og tegne en forsikring, der dækker skader for 750.000 kroner. Inden du sender dronen i luften, skal du være opmærksom på, at der – selvom du har et dronetegn - gælder særlige regler for, hvor du må flyve med din drone.

Småbyggeri skal ikke anmeldes til kommunen

Fra 1. juli 2017 skal småbyggeri mellem 35 og 50 kvadratmeter ikke længere anmeldes til kommunen på forhånd. Dermed bliver det lettere for boligejere at opføre småbyggeri som f.eks. carport, skur eller drivhus på egen matrikel. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at lokalplaner og byggetekniske regler om f.eks. byggeriets højde og afstand til skel fortsat skal efterleves. Hvis bygningen, du ønsker at opføre, overstiger 50 kvadratmeter, skal du også fortsat søge kommunen om byggetilladelse.

Billigere at overdrage familiefirmaet til næste generation

Fra 1. juli 2017 sænkes arveafgiften, når familieejede virksomheder går i arv. En søn eller datter der ønsker at videreføre familiens virksomhed eller landbrug har tidligere skullet betale 15 % i bo- og arveafgift, men den nye lov betyder, at boafgiften nedsættes gradvist frem mod år 2020. Boafgiften vil således være 13% i år, 7% i 2018, 6% i 2019 og blot 5 % i 2020.

Hvidvaskloven stiller større krav til virksomheder

Den nye hvidvasklov trådte i kraft d. 26. juni 2017, og den ændres fra at være regelbaseret til risikobaseret. Fremover skal den enkelte virksomhed i langt højere grad selv vurdere hvornår og hvordan, hvilke kundegrupper skal tjekkes, fremfor at alle kunder behandles ens ud fra et fast regelsæt. Risikovurderingen skal dokumenteres og opdateres løbende, og den indeholder blandt andet kundekendskabsprocedurer. For virksomheder med 6 ansatte eller derover gælder desuden, at der skal oprettes en whistleblowerordning, hvor de ansatte anonymt kan indberette mistænksomme forhold og overtrædelser af hvidvaskloven.