Alternative Text
Partner, advokat (L) Bodil Hedeager Ravn

Derfor bør du få oprettet et testamente

Når ens nærmeste dør, befinder man sig typisk i en følelsesmæssig turbulent tid. Oveni sorgen bliver mange desværre overrasket over arvereglerne.

Mange vælger testamentet fra

Hos Penta Advokater oplever vi løbende, at de efterladte bliver overraskede over, hvilke konsekvenser et manglende testamente kan have. Der er især tre situationer, der ofte overrasker de efterladte;

Den første situation er det tilfælde, hvor et par har fælles børn, men lever sammen uden at være gift eller have lavet testamente. Hvis den ene part dør, vil børnene arve den nu afdøde forælder, hvorimod samleveren ikke arver noget. Det kan i værste fald betyde, at familien må flytte, fordi den tilbageværende forælder ikke har råd til at blive i boligen.

Den anden situation er det tilfælde, hvor et par er gift og har fælles børn, men ikke har lavet testamente. Her kan den længstlevende forælder sidde i uskiftet bo, men det er ikke altid at foretrække. Det betyder nemlig, at vedkommende ikke uden videre kan gifte sig igen og ej heller må misbruge råderetten over det uskiftede bo.
Læs vores artikel om 3 gode grunde til ikke at sidde i uskiftet bo.

Den tredje og sidste situation, hvor arvereglerne ofte kommer bag på de efterladte, er det tilfælde, hvor to personer med hver deres børn har valgt at blive gift. Hvis der ikke er udarbejdet testamente, vil børnenes del af arven afhænge af, hvis forælder der dør først. Det kan skabe en urimelig situation, hvis den ene forælder har haft en væsentlig større formue med sig ind i forholdet end den anden.

Et testamente skal opdateres

- Efter min opfattelse er der to overordnede årsager til, at nogen fravælger at få lavet testamente; Den ene er uvidenhed, den anden er, at man skubber beslutningen foran sig, fordi man tænker, at det godt kan vente nogle år, forklarer advokat Bodil H. Ravn fra Penta Advokater og tilføjer

- Vi ser også tilfælde, hvor der er udarbejdet testamente, men hvor testamentet ikke er opdateret.

Hvis der sker ændringer i dit liv, kan det give anledning til en opdatering af dit testamente. Det kan være, at du har valgt at begunstige din samlever, men hvis I går fra hinanden, er der måske andre, du hellere vil begunstige, og i så fald er det vigtigt at få opdateret testamentet tilsvarende.

- Jeg opfordrer gerne folk til at tænke på deres testamente, som de tænker forsikringer. Det skal opdateres løbende, så det stemmer overens med din aktuelle situation og dine aktuelle ønsker. Ellers risikerer du, at din sidste vilje ikke bliver fulgt, lyder det fra advokat Bodil H. Ravn.