Gode råd i forhold til fakturaer og henstand

Gode råd i forhold til fakturaer og henstand

Både i Danmark og udlandet mærker erhvervslivet konsekvenserne af coronavirus/COVID-19. Læs hvordan du kan udvise samfundssind og samtidig sikre din egen virksomhed bedst muligt.

 

Coronavirus/COVID-19 har på rekordtid vendt op og ned på bl.a. ordretilgang og produktion i mange virksomheder, hvilket har sat likviditeten under pres. Også i mange helt almindelige familier er økonomien blevet presset som følge af corona/COVID-19. Som leverandør af varer eller ydelser kan det derfor være sværere at få betaling nu, end det var i starten af året.

Advokat Niels Rud Aamann har to overordnede råd til virksomheder, der mærker konsekvensen af coronavirus/COVID-19 i form af manglende eller forsinkede betalinger fra deres kunder.

Sørg for at få sendt fakturaen når arbejdet er udført/varen er leveret

I tider hvor såvel erhvervslivet som mange private er presset økonomisk, er det vigtigt, at du har særlig stor fokus på at få betaling for dine varer/ydelser, så likviditeten i din egen virksomhed ikke lider større skade end højst nødvendigt. Sørg derfor for at få sendt fakturaen så snart du har udført det bestilte arbejde/leveret varen.

– Hvis du har lavet en aftale med kunden om betalingsfristen, skal du naturligvis overholde din del af aftalen, selvom det i den nuværende situation er fristende at forkorte betalingsfristerne, siger advokat Niels Rud Aamann og tilføjer

– For nye aftaler gælder det om at have så korte frister, som du synes, at markedet og din virksomhed kan klare.

Sørg for at der udarbejdes skylderklæring ved henstand

Hvis du bliver mødt med anmodninger fra dine kunder, private som erhvervsdrivende, om henstand i forhold til betalingen, kan du overveje, om din egen virksomheds likviditet kan bære, at du udviser samfundssind og giver denne henstand.

Hvis du giver henstand, kan du imidlertid godt forlange, at den der får henstanden også vedgår sig skylden, så I ikke, på et senere tidspunkt, ender med at diskutere størrelsen af det fakturerede beløb.

– Jeg vil anbefale, at en henstand bindes op på en skylderklæring. Hvis skylderklæringen er korrekt udformet, får den samme gyldighedsperiode som et gældsbrev, nemlig 10 år mod fakturaens 3 år, og den kan også bruges som grundlag for en fogedsag, hvis betalingen ikke sker, når henstanden er udløbet, siger advokat Niels Rud Aamann.

Har du spørgsmål til skylderklæringen og udformningen af denne?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan skylderklæringen fungerer og skal udformes, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig videre.

Du er også velkommen til at kontakte os for at få tilsendt en gratis version af vores elektroniske inkassoguide, hvor det bl.a. er beskrevet, hvilke informationer du skal have med i en rykker.

Vil du vide mere?

Inkasso: Undgå at blive den sidste i rækken

Inflationen har bidt sig fast i Danmark. Der er stigende udgifter på stort set alt, og mange er økonomisk pressede, så hvis du har penge til gode for ydelser eller varer, du har leveret, skal du på banen for at undgå at blive den sidste i rækken af kreditorer, der forsøger at inkassere betaling.