Hvad skal der ske med forældrekøbet på sigt?

Hvad skal der ske med forældrekøbet på sigt?

Hvis I overvejer et forældrekøb for at hjælpe jeres barn med at få tag over hovedet under studielivet, har I formentlig også gjort jer nogen tanker om, hvad der skal ske med forældrekøbet på sigt. Bliv klogere på reglerne her.

Inden I vælger at investere i et forældrekøb, er det vigtigt, at I ved, hvilke regler der gælder, den dag jeres barn er færdig med studielivet, for eksempel hvis:

  • I vil udleje boligen til andre end jeres barn
  • I vil sælge boligen til jeres barn
  • I selv vil flytte ind i boligen

Udlejning og salg af forældrekøb

Der er for så vidt ikke forskel på, om I lejer boligen ud til jeres barn eller en fremmed. Dog kan der være ekstra god grund til at søge rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af lejekontrakten, hvis I lejer til en fremmed, så I er helt sikre på, at den er udformet korrekt, for eksempel hvad angår jeres mulighed for at kunne opsige lejeren igen.

Hvis forældrekøbet skal sælges, vil I – uanset om det er til barnet eller andre – blive beskattet af den avance, der eventuelt opnås ved salget, det vil sige forskellen mellem salgsprisen og købsprisen. Hvis lejligheden sælges med tab, kan I til gengæld fradrage tabet i andre skattepligtige gevinster.

Hvis I sælger forældrekøbet til jeres barn, skal I være opmærksom på, at I kan sælge boligen til jeres barn til en pris, der er 15 procent under den offentlige ejendomsvurdering, uden at det vil udløse en gaveafgift for barnet. I et sådant tilfælde bør I overveje, om eventuelle søskende til barnet skal tilgodeses i et testamente på anden vis.

Måske har I selv lyst til at prøve noget nyt og flytte til storbyen? Hvis I flytter ind i forældrekøbet, kan I – hvis I på et tidspunkt ønsker at sælge boligen igen – sælge den skattefrit, såfremt den har været jeres reelle og permanente bolig.

Har du læst vores andre artikler om forældrekøb?

>> Det skal du være opmærksom på ved forældrekøb

>> Roommate i forældrekøbslejlighed? Det skal I være opmærksomme på

Søger du rådgivning om forældrekøb?

Overvejer du forældrekøb og har du spørgsmål i den forbindelse? Så kontakt en af vores advokater og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig.

Vil du vide mere?

Stormflod og skade på fast ejendom

Mange ejere af huse og sommerhuse langs den danske østkyst risikerer i de kommende dage, at deres hus bliver oversvømmet, som følge af den værste stormflod i mere end 110 år.