Nye regler om indberetning af uoverensstemmelser i registreringer af reelle ejere

D. 10. januar 2020 trådte størstedelen af en række nye regler om registrering af reelle ejere i kraft. De nye regler er en implementering af EU’s 5. hvidvask direktiv.

Reglerne medfører en skærpet pligt for virksomheder til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere. Overholdes reglerne ikke, kan det i sidste ende medføre tvangsopløsning. Det kan du læse mere om her.

Indberetning af uoverensstemmelser i registreringer af reelle ejere

Ændringerne har imidlertid også betydning for de virksomheder, som ifølge hvidvaskloven er forpligtet til at udføre kundekendskabsprocedurer og i forbindelse hermed indberette om uoverensstemmelser om en virksomheds (kundes) reelle ejere.

Formålet med disse regler er at sikre

  • At oplysningerne i Erhvervsstyrelsens register er aktuelle og opdaterede
  • At skabe gennemsigtighed i ejerforhold og
  • At gøre det sværere at sløre ejerskabet ved indviklede virksomhedskonstruktioner, herunder hindre hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse

Vejledning om håndtering af indberetningspligten er opdateret

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med de ændrede regler for reelle ejere opdateret sin vejledning om håndtering af indberetningspligten.

Fremover vil det , som led i kundekendskabsproceduren efter hvidvaskloven, være muligt – hvis hensigtsmæssigt – at anmode en virksomhed om at rette fejl i de registrerede oplysninger om reelle ejere. Rettes oplysningerne, vil der ikke skulle ske indberetning om uoverensstemmelsen. Rettes oplysningerne ikke, skal uoverensstemmelsen indberettes til Erhvervsstyrelsen. Der gælder dog fortsat en forholdsvist kort indberetningsfrist, og indberetteren kan derfor ikke vente længe på, at oplysningerne rettes.

Indberetningen om uoverensstemmelser skal ske hurtigst muligt, efter at uoverensstemmelsen er blevet kendt. For at sikre registerets aktualitet kan indberetningen som udgangspunkt ikke uden særlig anerkendelsesværdig grund vente flere dage. Indberetteren kan derfor ikke vente længe på, at uoverensstemmelserne rettes.

De nye regler er blandt andet indført for at imødekomme de situationer, hvor uoverensstemmelserne skyldes slåfejl eller forglemmelser, og den gælder kun i forhold til de virksomheder, der er forpligtet til at registrere sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register.

Har du spørgsmål til indberetningspligten?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller behov for rådgivning i forbindelse med indberetning af uoverensstemmelser, er du velkommen til at kontakte os for at få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.