Undgå tvangsopløsning

Undgå tvangsopløsning: Få registeret virksomhedens reelle ejere

Erhvervsstyrelsen fik i juli måned mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke har registreret deres reelle ejere. Sørg derfor for at registrere de reelle ejere snarrest, hvis du ikke allerede har gjort det.

Som vi tidligere har beskrevet fik danske virksomheder i sommeren 2017 pligt til at registrere deres reelle ejere. Formålet er at skabe en øget gennemsigtighed af virksomhedens ejerstruktur, hvorved det bliver vanskeligere at sløre ejerskabet af en virksomhed ved hjælp af komplicerede selskabskonstruktioner. Derudover skal registeringen styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering samt dæmme op for misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og for skatteunddragelse.

Manglende registrering kan ende med tvangsopløsning

Ifølge Erhvervsstyrelsen har 96,5 % af virksomhederne på nuværende tidspunkt gennemført registreringen, men der er stadig virksomheder, der mangler. Erhvervsstyrelsen fik i juli måned i år mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der endnu ikke har registreret deres reelle ejere.

Der varsles om tvangsopløsningen 4 uger inden oversendelsen, og Erhvervsstyrelsen sender netop nu breve om tvangsopløsning til de virksomhedstyper og erhvervsdrivende fonde, der fortsat mangler at registrere deres reelle ejere. De pågældende virksomheder får et varsel på 4 uger til at få gennemført registreringen af deres reelle ejere.

Efter endt registrering vil virksomhedens reelle ejere efterfølgende fremgå af virksomhedens oplysninger i CVR på Virk på lige fod med virksomhedens legale ejere. Hvis virksomheden derimod fortsat mangler at registrere oplysningerne, vil Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning hos skifteretten.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller brug for hjælp til registrering af virksomhedens reelle ejere, er du velkommen til at rette henvendelse til os og få et uforpligtende svar på, hvordan vi kan hjælpe dig med opgaven.

Vil du vide mere?

Advokater med speciale i franchise

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.