Artikler bragt i DM&E Magasinet

Skattefrie gaver i 2024

Vi får ofte spørgsmål omkring, hvor meget man i 2024 må give i gave til forskellige familiemedlemmer. Den afgiftsfrie grænse afgøres af den familiære relation til modtageren af gaven.

Opsigelse af handicappet medarbejder

Som arbejdsgiver har man et ansvar for at sikre en retfærdig og inkluderende arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset eventuelle handicap. Det kan være fristende at afskedige en handicappet medarbejder, hvis man mener, at vedkommende ikke præsterer godt nok eller ikke kan udføre sit arbejde på samme niveau som kollegaerne.

Nye regler for ansættelseskontrakter på vej i 2023

EU har været på spil igen, og der arbejdes dennes gang på at stramme reglerne om arbejdsgivers oplysningspligt i ansættelseskontrakter. Flere af de nye regler er vigtige at have for øje, når man har ansatte på få timer eller på tilkaldebasis.

Undgå vanvidskørsel i firmaets køretøjer

Som arbejdsgiver har du et ansvar for at sikre, at dine medarbejdere ikke kører vildt og uansvarligt i køretøjer ejet eller leaset af virksomheden, og hvis de gør, så er der risiko for, at virksomhedens køretøjer konfiskeres.

Medarbejderes fagforeningsforhold

Man kan som arbejdsgiver komme til at se sig sur på fagforeningerne og deres indblanding i virksomhedens forhold. Det må dog ikke betyde, at man kommer til at behandle sine medarbejdere forskelligt afhængigt af deres fagforeningsmæssige tilknytning.

Gode råd til indgåelse af fratrædelsesaftaler

Som arbejdsgiver kan det være en god idé at indgå fratrædelsesaftaler med medarbejdere, og dermed sikre en mindelig afslutning på et ansættelsesforhold, som et alternativ til en afskedigelse af medarbejderen.