Advokater med speciale i inkasso

Hvad skal der stå i en rykker og hvor mange skal jeg sende?

I nogen brancher er dét at give kredit en helt almindelig praksis, og for dig som erhvervsdrivende er det afgørende, at du får betaling for dine varer/ydelser. Derfor bør du have faste rykkerprocedurer, hvis dine kunder ikke betaler til tiden.

Tilpas din rykkerprocedure og følg den

Niels Rud Aamann fra Penta Advokater råder til, at du tilrettelægger rykkerproceduren, så den afspejler måden, hvorpå du sender fakturaer.

– Hvis du sender fakturaer elektronisk, bør der være minimum 10 dage mellem hver rykker. Hvis du derimod sender fakturaer med almindelig post, bør du lægge et par dage til, da forsendelsen kan tage op til 5 hverdage. Efter modtagelsen skal der være tid til bogføring hos kunden, siger advokat Niels Rud Aamann, der er specialist i inkasso, og tilføjer

– Jeg vil anbefale, at du på forhånd laver en aftale med et advokatfirma, der kan overtage sagen efter den 3. rykker, i de tilfælde hvor kunderne, trods 3 rykkere, endnu ikke har betalt.

Når du har fastlagt en rykkerprocedure for din virksomhed, bør du holde skarp fokus på forfaldsdage og fristdage. Det er Penta Advokaters erfaring, at de kreditorer der reagerer hurtigst, er dem der lider færrest tab.

Det skal der stå i en rykker

Der er en række oplysninger, du bør have med i din rykker:

  • Skyldnerens navn
  • Skyldnerens adresse
  • Information om, hvad det skyldige beløb vedrører
  • Det skyldige fakturabeløb (uden renter og gebyrer) med tillæg af moms
  • Eventuelle renter (husk at angive rentesats og renteperiode). Klik her for at læse mere om beregning af renter
  • Frist til betaling af det skyldige beløb (minimum 10 dage)

Du bør maksimalt sende tre rykkere. Den 1. rykker sendes 2-3 dage efter, at den oprindelige betalingsfrist er overskredet. Her bør du desuden advare om yderligere omkostninger. Hvis der ikke er nogen reaktion på den 1. rykker, bør du sende en ny minimum 10 dage senere. Såfremt der heller ikke er nogen reaktion på 2. rykker, bør du igen vente minimum 10 dage, hvorefter du sender den 3. rykker.

– Den 3. rykker kaldes et ”inkassovarsel”, og her bør du true med advokatinkasso. Det advokatfirma, du har indgået en aftale med, overtager herefter sagen, siger Niels Rud Aamann.

Kontakt Penta Advokater hvis du har spørgsmål til inkasso eller ønsker mere information om prisen herfor.

Vil du vide mere?

Ændringer ved inkasso og gældsinddrivelse

Fra den 15. juni 2024 er der trådt nye ændringer i kraft omkring inkasso og gældsinddrivelse. I 2023 lykkes det Gældsstyrelsen at inddrive offentlig gæld for 14 milliarder kroner fra borgere og virksomheder.

Inkasso: Undgå at blive den sidste i rækken

Inflationen har bidt sig fast i Danmark. Der er stigende udgifter på stort set alt, og mange er økonomisk pressede, så hvis du har penge til gode for ydelser eller varer, du har leveret, skal du på banen for at undgå at blive den sidste i rækken af kreditorer, der forsøger at inkassere betaling.