Beregning af renter ved skyldige fakturabeløb

Sådan beregner du renter ved skyldige fakturabeløb

Hvis dine kunder ikke betaler til tiden, har du mulighed for at pålægge renter, når du sender en betalingsrykker til dem. Her kan du finde mere information om, hvornår renterne må pålægges og hvilken sats, du skal bruge.

Regler for opkrævning af renter

Ifølge renteloven må du opkræve renter fra forfaldsdatoen, når datoen er fastlagt på forhånd, eksempelvis da du indgik aftalen med kunden. Til gengæld vil det som hovedregel ikke være tilstrækkeligt, at rentebetingelserne er anført på fakturaen.

– Du kan tidligst kræve renter 30 dage efter, at fakturaen er sendt, hvis betalingsfristen ikke er aftalt i forvejen, siger advokat Niels Aamann og tilføjer

– Hvis betalingsfristen er længere end 30 dage, eksempelvis løbende måned + 30 dage, kan du først opkræve renter herefter.

Rentesatsen afhænger af kunden

Rentesatsen, du må bruge, afhænger af, om kunden er en forbruger eller en erhvervsdrivende.

– Hvis kunden er forbruger, må du anvende procesrenten, der er fastsat ved lov og som i øvrigt reguleres halvårligt. Pr. 1. oktober 2017 er procesrenten 8,05 %. Hos Penta Advokater kan du til hver en tid få oplyst den gældende procesrente.

– Hvis kunden er erhvervsdrivende, skal rentebetingelserne aftales med kunden. Betingelserne skal fremgå af ordrebekræftelsen eller af dine standard salgs- og leveringsbetingelser. Når du handler med andre erhvervsdrivende, må du gerne aftale en rente, der er højere end procesrenten.

Hvis dine kunder er erhvervsdrivende, er det vigtigt, at du indgår en fast aftale om salgs- og leveringsbetingelser med kunderne. Salgs- og leveringsbetingelserne skal naturligvis være udarbejdet korrekt, og det kan Penta Advokater være dig behjælpelig med.

Rykkergebyrer

Du kan opkræve et rykkergebyr på 100,00 kr. (momsfrit) pr. rykker for maksimalt 3 rykkere. Hvis du opkræver rykkergebyr, er det en forudsætning, at betalingsfristen er på minimum 10 dage for hver rykker.

Hvis din kunde er erhvervsdrivende, må du desuden opkræve et kompensationsgebyr på 310 kr. for den forsinkede betaling. Kompensationsgebyret kan du opkræve allerede ved den første rykker.

Læs mere om rykkerskrivelser og rykkeprocedure her.

Vil du vide mere?

Ændringer ved inkasso og gældsinddrivelse

Fra den 15. juni 2024 er der trådt nye ændringer i kraft omkring inkasso og gældsinddrivelse. I 2023 lykkes det Gældsstyrelsen at inddrive offentlig gæld for 14 milliarder kroner fra borgere og virksomheder.

Inkasso: Undgå at blive den sidste i rækken

Inflationen har bidt sig fast i Danmark. Der er stigende udgifter på stort set alt, og mange er økonomisk pressede, så hvis du har penge til gode for ydelser eller varer, du har leveret, skal du på banen for at undgå at blive den sidste i rækken af kreditorer, der forsøger at inkassere betaling.