Sådan sikrer du, at dit krav ikke udløber hvis du har penge til gode

Sådan sikrer du, at dit krav ikke udløber, hvis du har penge til gode

Mange kreditorer har krav, der udløber i 2017, hvis ikke forældelsen afbrydes. Hvis du er en af dem, kan du læse her, hvordan du sikrer dig, at dit krav ikke udløber.

1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft, og deri blev der stillet nye krav til afbrydelse af forældelsesfristen.

Forskellen på den gamle og nye forældelseslov

Under den gamle forældelseslov var det tilstrækkeligt, at du som kreditor sendte en påmindelse til debitor for at afbryde forældelsesfristen og sikre dig, at kravet fortsat var gældende. Derefter var forældelsesfristen afbrudt i op til 20 år.

Efter indførelsen af den nye forældelseslov, gjorde en overgangsregel det muligt at opretholde en allerede afbrudt forældelsesfrist, uanset at denne afbrydelse var sket efter de gamle regler, men dog således at forældelsesfristens længde blev reduceret til det nye regelsæts varighed. En påmindelse der var kommet frem til debitor inden 31. december 2007 afbrød derfor forældelsen, men var efter lovens indførelse 1. januar 2008 kun gældende i 10 år frem. Det valgte mange kreditorer at benytte sig af, hvilket betyder, at mange kreditorer har krav, der udløber i 2017, hvis forældelsen ikke afbrydes på ny.

Sådan sikrer du dig, at dit krav er gældende

Med den nye forældelsesfrist har du som kreditor to muligheder for at afbryde forældelsesfristen og sikre dig, at dit krav fortsat er gældende;

  • Få debitor til at erkende gælden ved et frivilligt forlig, eller
  • Indkalde debitor til fogedretten

Forældelsesfristen vil herefter være afbrudt i 10 år. Du skal være opmærksom på, at en påmindelse om gælden, i modsætning til tidligere, ikke er tilstrækkelig til at afbryde fristen.

– Efter den nye lov er almindelige fordringer undergivet forældelse allerede efter 3 år. Hvis der derimod foreligger gældsbrev, skylderklæring, dom, betalingspåkrav med påtegning eller anden bindende afgørelse er forældelsesfristen 10 år, siger advokat Niels Rud Aamann og tilføjer

– Hvis du har modtaget en delindbetaling fra debitor, vil forældelsesfristen have samme længde efter delindbetalingen som før delindbetalingen. Det vil sige, at såfremt forældelsesfristen var 3 år inden delindbetalingen, vil en ny 3 års frist begynde efter delindbetalingen. Hvis debitor har været indkaldt til fogedretten, vil der imidlertid altid være en forældelsesfrist på 10 år.

Vil du vide mere?

Ændringer ved inkasso og gældsinddrivelse

Fra den 15. juni 2024 er der trådt nye ændringer i kraft omkring inkasso og gældsinddrivelse. I 2023 lykkes det Gældsstyrelsen at inddrive offentlig gæld for 14 milliarder kroner fra borgere og virksomheder.

Inkasso: Undgå at blive den sidste i rækken

Inflationen har bidt sig fast i Danmark. Der er stigende udgifter på stort set alt, og mange er økonomisk pressede, så hvis du har penge til gode for ydelser eller varer, du har leveret, skal du på banen for at undgå at blive den sidste i rækken af kreditorer, der forsøger at inkassere betaling.