Omstrukturering

En omstrukturering af virksomheden/koncernen kan i nogle situationer være nødvendig eller ønskværdig.

Fra tid til anden kan det af forskellige årsager være nødvendigt eller ønskværdigt med en omstrukturering af virksomheden/koncernen, og Penta Advokater kan i den forbindelse tilbyde rådgivning om blandt andet;

  • Optimering af virksomheden i forhold til ejere, virksomhedens risici og størrelse
  • Gennemførelse af selskabsretlige ekspeditioner, herunder stiftelse af selskaber, etablering af holdingkonstruktioner, kapitalforhøjelser/-nedsættelser, oprettelse af kapitalklasser, fusioner/spaltninger, likvidationer og oprettelse af ejeraftaler
  • Øvrige ekspeditioner som ajourføring i offentlige registre, information af samarbejdsparterne og kunder, indhentelse af tredjemandsgodkendelse m.v.

Kontakt os for mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med omstrukturering af virksomhed.