Ring til os på76 10 00 88

Omstrukturering

En omstrukturering af virksomheden/koncernen kan i nogle situationer være nødvendig eller ønskværdig.

Fra tid til anden kan det af forskellige årsager være nødvendigt eller ønskværdigt med en omstrukturering af virksomheden/koncernen, og Penta Advokater kan i den forbindelse tilbyde rådgivning om blandt andet;

  • Optimering af virksomheden i forhold til ejere, virksomhedens risici og størrelse
  • Gennemførelse af selskabsretlige ekspeditioner, herunder stiftelse af selskaber, etablering af holdingkonstruktioner, kapitalforhøjelser/-nedsættelser, oprettelse af kapitalklasser, fusioner/spaltninger, likvidationer og oprettelse af ejeraftaler
  • Øvrige ekspeditioner som ajourføring i offentlige registre, information af samarbejdsparterne og kunder, indhentelse af tredjemandsgodkendelse m.v.

Kontakt os for mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med omstrukturering af virksomhed.

Seneste nyheder og viden om Corporate

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Dom i sag om tilbagebetaling af EU-midler

Der er netop afsagt dom i en sag, hvor Fiskeristyrelsen krævede godt halvanden million tilskudskroner tilbagebetalt af Atlantic Sapphire Denmark A/S. Retten nåede frem til at tilbagebetalingskravet var forældet.