Allan Sørensen

Allan Sørensen

Allan beskæftiger sig med retssagsbehandling, særligt inden for straffesager.

Allan rådgiver desuden erhvervslivet om blandt andet selskabsret, virksomhedsoverdragelse og erhvervslejeret.

Andre aktiviteter

Beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Esbjerg
Medhjælper for skifteretten i Esbjerg i gældssaneringssager
Sagkyndig medlem i Erhvervsankenævnet
Suppleant i Procesbevillingsnævnet
Oberstløjtnant-R i Hæren