Allan beskæftiger sig med retssagsbehandling, særligt inden for straffesager.

Allan rådgiver desuden erhvervslivet om blandt andet selskabsret, virksomhedsoverdragelse og erhvervslejeret.

Andre aktiviteter

  • Beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Esbjerg
  • Medhjælper for skifteretten i Esbjerg i gældssaneringssager
  • Sagkyndig medlem i Erhvervsankenævnet
  • Suppleant i Procesbevillingsnævnet
  • Oberstløjtnant-R i Hæren
  • Medlem af Advokatrådet

Artikler af Allan Sørensen

Fortolkning af forsamlingsforbuddet og anbefaling omkring antal forsamlede

Hvordan skal forsamlingsforbuddet tolkes?

Må man være mere end 10 personer samlet, hvis man opdeler selskaber i grupper af højest 10 personer og/eller holder en ”passende afstand”, så smitten ikke kan sprede sig? Spørgsmålene er mange, så i denne artikel ser vi nærmere på retspraksis ved forsamlingsforbuddet.