Allan beskæftiger sig med retssagsbehandling, særligt inden for straffesager.

Allan rådgiver desuden erhvervslivet om blandt andet selskabsret, virksomhedsoverdragelse og erhvervslejeret.

Andre aktiviteter

  • Beneficeret forsvarsadvokat ved Retten i Esbjerg
  • Medhjælper for skifteretten i Esbjerg i gældssaneringssager
  • Sagkyndig medlem i Erhvervsankenævnet
  • Suppleant i Procesbevillingsnævnet
  • Oberstløjtnant-R i Hæren
  • Medlem af Advokatrådet

Artikler af Allan Sørensen